2015 – új alapszabályunk – rendkívüli közgyűlés

MEGHÍVÓ

Tisztelt Szövetségi tagok!
A DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség 2015. február 25-én 16 órára rendkívüli közgyűlést hív össze

Helyszín: Vác, Matróz Bárka /Dunapart, a váci révátkelő mellett/

Napirend

1./ A DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség Alapszabályának módosítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (Ptk.), illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján

2./ A 2014. évi mérlegbeszámoló és a kapcsolódó Közhasznúsági melléklet elfogadása

3./ Egyebek

4./ Határozati javaslatok elfogadása

Amennyiben 2015. február 25-én 16 órakor nem jelenik meg a tagság 50%-a a megismételt rendkívüli közgyűlés új időpontja:  2015. február 25. 16 óra 30 perc és a rendkívüli közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

Vác, 2015. február 10. Horváth Csaba -elnök

Az alapító okiratban új, módosított részek szürke háttérrel láthatók.

Megtekinthető: drvtsz-2015-elfogadasra

Vélemény, hozzászólás?