Felkérés együttműködésre a Szentendrei Duna-ág vízi turizmusa összehangolása érdekében

Tisztelt Polgármester Úr!

Tudomásunk van arról, hogy a 2012. január 1-től érvényben lévő új Hajózási Szabályzattal (HSZ) kapcsolatosan Önt, illetve települése Képviselő Testületét megkereste a Nemzeti Közlekedési Hatóság, azzal a kéréssel, hogy az Önök szakmai véleménye szerint a Szentendrei Duna-ágban mely szakaszo(ko)n lenne célszerű kijelölni vízi sportpályá(ka)t ( a HSZ definíciója – II.rész, I. fejezet, 1.01 cikk – fogalommeghatározások; 25. pont: vízi sportpálya: vizisízés, ejtőernyő vontatás, vontatott vízi sport- és fürdőeszköz, valamint motoros vízi sporteszköz másoktól és egymástól elkülönített használata céljára kijelölt, vagy engedélyezett vízfelület), illetve motoros technikai sportolásra alkalmas vízi helyszíneket.

Szíves tájékoztatásul előre bocsátjuk az alábbi előzményeket:

2012. március 30-án megalakult a DUNA-RÉGIÓ Víziturisztikai Szervezetek és Hálózatok Szövetsége, amelynek kiemelt alapküldetése, hogy a vízi társadalmak békés együttélését és együttműködését elősegítse. Ennek érdekében került megszervezésre az a párbeszéd-platform, amelynek keretében sikerült egy asztalhoz ülnie több kézi hajtású- és motoros hajtású társadalmi és gazdasági szervezet képviselőjének, illetve a megbeszéléseken a Dunai Vízi Rendészet is magas szinten képviseltette magát.

Az elmúlt hónapban 4 alkalommal találkoztak az érdekelt felek és nézetazonosság alakult ki az alábbi kérdéscsoportokban:

1./ A Szentendrei Duna-ág 0 – 9 fkm. közötti legyen kialakítva egy fokozottan védett DUNA-szakasz, amely kiemelt védettséget biztosítana az evezős, illetve a kajak-kenu versenysport napi működtetése számára. Ezen a szakaszon a motoros vízi járművek azt vállalják, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel haladnak át, illetve nem űznek vízi technikai sportot.
2./ A résztvevők szükségesnek tartanak vízparti településhez kapcsoltan egy „Fokozottan védett sáv” kialakítását – az Önkormányzatok által kijelölt vízre szálló helyektől számított 1-1 fkm (fel és le) 40m-es sávja. E mellett elhaladva a motorosok alapjáraton közlekednek úgy, hogy a sáv előtt időben visszaveszik a sebességet, a legminimálisabb hullám és zajkeltés érdekében.
3./ A résztvevők ajánlása szerint a Szentendrei Duna-ágban a településekhez tartozó Fokozottan védett sáv kijelölt határain kívül bárhol – természetesen figyelembe véve a szentendrei, illetve a dunabogdányi szabad strandot – lehetne vízi technikai sportot űzni – a HSZ betartása mellett – , ugyanis nem lenne szerencsés adott rövidebb folyószakaszra „sűríteni” a motoros sportolást.
4./ A Szentendrei Duna-ág teljes hosszában legyen kialakítva egy – vízállástól függően 60-80 méter széles –  „Biztonsági sáv” – , ahol MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE, a HSZ-t betartva evez. Edzők a versenyzőikkel, túrázók, stb. E mellett a sáv mellett a motorosok úgy közlekednek, hogy a saját technikai adottságaikhoz, felkészültségükhöz mérten a lehető legkisebb hullámot keltsék. (Ezt adott esetben a sávon kívül haladva akár gyorsítással is elérhetik.)

5./ A kézi hajtású vízi sporteszközök optimális „hegymeneti” haladási sebessége miatt célszerűnek tűnik „vízi zebra” kijelölése, a javasolt folyóvízi átkelőhelyek kijelölésére. Egy „vízi zebra”, ami olyan belátható vízterületen van, ahol a kézi hajtásúak biztonságosan át tudnak evezni a folyó másik oldalára. Ezeken a pontokon lehetne szabályosan elhagyni a Biztonsági sávot és átkelni a folyón. Helye: A folyó azon pontjain, ahol gyakori az átkelés az egyik partról a másikra (kanyarulatok rendszeres átvágása, szigetek alsó és felső végei, kikötőkhöz, településekhez való átkelés-kikötés, gátak, sarkantyúk, zátonyok, erős vízfolyások megkerülésekor).
6./ A résztvevők szükségesnek tartják egy – a vízi társadalom minden szereplője által elfogadható és betartható – „Vízi etikai kódex” kimunkálását és széleskörű népszerűsítését.

Tisztelt Polgármester Úr!

Szeretnénk felkérni Önt, hogy személyes közreműködésével vegyen részt abban az egyeztető, illetve a „vízen járók” közmegelégedését szolgáló – szabályozást előkészítő – folyamatban, amelynek végeredményeként megteremthető a vízi társadalmak békés együttélése és együttműködése a Szentendrei-Dunán is.
Az egyeztetések, illetve az érdekharmonizációra való törekvés eredménye lehet, a vízi társadalmak szereplőinek egymás tevékenységét, pihenését, szórakozását tiszteletben tartó önkorlátozása, a Dunai Vízi Rendészet munkájának segítése, a Dunakanyar régióba tartozó önkormányzatok, illetve a vízi turisztikával foglalkozó társadalmi és gazdasági szervezetek együttműködésének kialakítása.

A Szentendrei-Duna-ág jelenével és jövőjével foglalkozó párbeszéd-platform működésének legfontosabb hozadéka lehetne, hogy olyan egységes elveken alapuló szabályozási javaslat készülhetne a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak, amely a Dunakanyar régió vízi életének minden szereplője által elfogadható és betartható.

Tisztelt Polgármester úr! Előre is köszönjük, hogy személyes közreműködésével és támogató segítőkészségével vesz részt Szentendrei Duna-ág békéjének megteremtésében. A DR-VTSZ által működtetett honlapon – dr-vtsz.magyar-vizitura.hu – naprakész információkat találhat a folyamat eddigi, illetve jövőben eseményeiről.

Budapest, 2012. május 25. a Szentendrei Duna-ág
párbeszéd-platform
résztvevői

2 thoughts on “Felkérés együttműködésre a Szentendrei Duna-ág vízi turizmusa összehangolása érdekében”

  1. Örülök, mint az ágban rendszeresen kajakozó, hogy foglalkoznak a témával. Ugyanakkor a megoldás túl komplikáltnak tűnik, az evezősöknek sem jó ez az új szabályrengeteg. Szerintem elég lenne azt az elvet előírni, hogy a nagy sebességű, nagy teljesítményű motorcsónakok a lehető legnagyobb távolságban kerüljék el az evezős csónakokat, így van idő felkészülni a hullámra. Végül is csak a túlságosan közeli hullámkeltés a veszélyes. Nincs tudomásom arról, hogy a motorosok az evezősökkel összefüggésben balesetet okoztak volna. Ezért kár mindenkit vegzálni új szabályokkal, amikor van lehetőség az együttműködésre. Nem hiszem, hogy jogszabály papírtigrisekkel kell vagy lehet ezt az alapvetően kulturális kérdést megoldani.

Vélemény, hozzászólás?