Céljaink bővebben

Két út állt előttünk: szervezünk egy újabb „hivatalt” a vízitúrázók feje fölé, vagy KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOT építünk, létrehozva ezzel a „vízen járók” szervezeteinek és lokális hálózatainak együttműködő közösségi hálózatát, a Duna vízgyűjtő medencéjében található „víztestek” komplex logisztikai rendszerét. SZÖVETSÉGÜNK AZ UTÓBBIT VÁLASZTOTTA

Akkor tartjuk magunkat eredményesnek, ha a Duna vízgyűjtő (számunkra ez Magyarország teljes egészét jelenti) területén, különösen a vízparti településeken ismét általánossá válik a kézi hajtású eszközök használatának ismerete és gyakorlata, a vízi közlekedés e formájával kapcsolatos tudás szervezett átadása.

Tudjuk azt, hogy ez a folyamat nagyon hosszú lesz és sok nehézséggel kell szembenéznünk, de a céljainkat végül el fogjuk érni és ez nem csak a mi hanem egy közös munka végeredménye lesz.

MINDEN GYERMEK TANULJON MEG ÚSZNI, KERÉKPÁROZNI és EVEZNI!

Ellátjuk, vállaljuk tagjaink képviseletét, szervezését a vízi turizmussal kapcsolatos valamennyi területen és fórumon, eszközeinkkel segítjük a szükséges erőforrások elérését.

NÉPSZERŰSÍTJÜK A VÍZI TURIZMUST

Támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek:

a vízi turizmus elméleti és gyakorlati meghatározására, a különböző modellek megalkotására,
a víztesteken található, geomorfológiailag kikötésre, vízi turisztikai szolgáltatásra alkalmas, (már működő vagy fejlesztésre váró) terek azonosítására, regisztrálására, fejlesztési tervek elkészítésére, illetve
a vízi turizmussal kapcsolatos helyi társadalmi, gazdasági, illetve infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalára irányulnak.
Támogatjuk azt a komplex szemléletet, amely
a vízgazdálkodást, a természetvédelmet, az ökológiai gondolkodást, a közoktatási feladatokat, a képességek fejlesztésében a mindennapos testnevelést, a vízi sportok kiválasztási rendszerét, a családi és szabadidős vízitúrázást és versenyzést, ezekhez kapcsolódóan
a különböző társadalmi szereplők: az önkormányzatok, a közoktatási intézmények, a különböző társadalmi szervezetek, kiemelten a vízisport-egyesületek tartalmi együttműködését együtt, egy rendszer együttműködő részeiként is képes kezelni.

A VÍZI TURIZMUS MEGHATÁROZÁSA ÉS ELHELYEZÉSE A GEOGRÁFIAI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI, VALAMINT AZ INFRASTRUKTÚRA ÁLTAL MEGHATÁROZHATÓ TÉR EGYSÉGES SZEMLÉLETÉBEN

Szövetségünk létrehozásakor megállapítottuk, hogy az elkötelezettségünkön túl, a hitelesség meglétére is nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Céljaink rendszerbe foglalásakor alapelvként fogalmaztuk meg azt, hogy: legfontosabbnak a helyi tervezést tartjuk. Ez ugyanis a legbiztosabb módja a helyi tudás sikeres felhasználásának. A másik lényeges alapelv az, hogy minden működési területünkön érvényre kívánjuk juttatni a folyamatelvűséget. A tervezés és a folyamatban való gondolkodás ugyanis csak együtt biztosíthatja a megfelelő szakmaiságot, a tudásalapú megközelítéseket, segíti, támogatja a fejlesztések megvalósíthatóságát, megalapozza, fenntartja az eredményességet.

A DR-VTSZ HELYZETELEMZÉSEK ALAPJÁN KIDOLGOZZA ÉS ISMERTETI VÍZI TURISZTIKAI KONCEPCIÓJÁT, MEGALKOTJA MŰKÖDÉSI RENDSZERÉT, ISMERTTÉ TESZI STRATÉGIÁJÁBÓL KÖVETKEZŐ FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIT

Olyan informatikai rendszert alakítunk ki, amely segítségével a vízitúrás társadalom szereplői között az információkat azonnal meg tudjuk osztani, így minden szereplő véleményét és észrevételeit azonnal megismerjük, és döntéseinkbe be tudjuk építeni. Mindezek mellett a rendszer alkalmas az erőforrások jó gyakorlathoz vezető elosztására.

KORSZERŰ ÉS MODERN INFORMATIKAI ELLÁTÓ, SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KIÉPÍTÉSE