EUDRS

1. EUDRS
Az egész vízgyűjtőterületre kiterjedő koncepció alapja, hogy a folyó által felfűzött, geográfiailag meghatározott víztestek fejlesztését úgy kell megvalósítani, hogy abban a víztesteken meglévő különböző identitások azonos intenzitású társadalmi erőforrásként szerepelhessenek

2. Lehetséges igenek a 3 nem ellenére
Szélesebb, komplexebb értelmezése a folyóvízi régiónak, mint sajátos, egyedi és egységes gazdasági, társadalmi és geográfiai térnek
Újratervezett koordináció a meglévő struktúrák között, kreatív, tudástranszfereket hasznosító programcsomagok az egyes ágazatok átfedéseivel
Az elérhető források és hatékonyabb felhasználásuk érdekében komplex tartalmú projektek tervezése, és azokból következően világos, koherens, kivihető megrendelések továbbítása a vállalkozásoknak

3. Fejlesztés

Alapja:
A tájegységekhez kötődő Duna identitás, mint a társadalmi szerveződés motorja
Az identitással rendelkező szervezetek, személyek a stratégia megvalósítói
Kulcsszavai:
KOMPLEXITÁS
Több szempontú fejlesztési logika, a fejlesztések több gazdasági és szociális, valamint geográfiai területet érintenek

4. Idegenforgalmi összefüggések kiemelése az általános célokban


Mindenki érezze magát otthon, de legfőképpen biztonságban a saját, vagy az egy-egy programja helyszínéül választott víztestre kialakított életterében
Az egyes EUDRS fejlesztési régiók váljanak tágabb környezetük és más, idegenforgalmi ágazatok stratégiai hajtóerejévé is
Az egyes víztesteken végig vitt fejlesztések tartalmaik, típusaik szerint hálózatban is működjenek és összekapcsolhatók legyenek

5. Komplexitás bemutatása mintaprojekteken

MÁTRIX_DSTR PDF-ben.

6. A projekttartalmak beágyazása a társadalmi felkészülési folyamatba

A megvalósító erőforrások tervszerű felkészítése biztosíthatja az EUDRS sikerét és fenntarthatóságát
A teljes Duna-régióban található víztestek települési iskoláiban, a helyi tananyagban, a különböző tantervi struktúrákban szükséges elhelyezni azokat a képesség-fejlesztési tartalmakat és módszereket, amelyek biztosítják a tudást és annak átadását
Ezáltal megjelenik a megfelelő identitással rendelkező erőforrás a régióban, biztosítható a szükséges kompetencia az EUDRS projektjeinek megvalósításához

7. Projekt-tartalmak azonosítása

Komplex területfejlesztés
Vízitúra megállóhelyek minősítése, fejlesztése
Komplex programok a megállóhelyeken
Gazdasági tevékenységek (szolgáltatások) telepítése a partra, uszályokra
Védett vizek, értékek
Védett területek kijelölése a turizmus és szolgáltatásai részére
Értékek bemutatása, tájegységek a társadalmi szerveződés, az identitás-régiók szerveződése
Fenntartható életvitel
Humán erőforrás biztosítása
A „vízen járok” képesítési rendszere
A „vízen járás” kompetenciáinak beépítése az oktatási rendszerbe
Preventív és rekreációs egészségmegőrzés
Finanszírozás

8. A víztesteken a sportági identitás és tudásvagyon, speciális kompetenciaként és kompetens erőforrásként jelenhet meg a tervezésben és a megvalósításban

„Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni és kerékpározni!”

 

9. Egy példa a civil szerepvállalásra a vízi sportágak kompetenciái alapján

Regionális és nemzetközi hálózati tevékenység, világesemények rendezési tapasztalatainak transzferálása
A budapesti fejlesztési központ = PROJEKTKIKÖTŐ®
Versenysport-felkészítés = INNOVÁCIÓS FOLYAMAT®
Nemzetközi szövetségi rendszer = AKTÍV CIVIL HÁLÓZAT®
Valamennyi kézi hajtású eszköz használatával kapcsolatos tevékenység összekapcsolása a fejlesztésekben
A védett vizek azonosítása ismeretek alapján, hálózatok kialakítása, majd megőrzése és megtartása
A vízi turizmus biztonsága a vízisportokban felhalmozott és transzferálható tudás birtokában oldható meg

10. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség projektkoncepciói tématerületenként
Tevékenységek megszervezése a védett víztesteken
A vízi túrázás eljárásainak, infrastruktúrájának, regionális hálózatának, eszközparkjának létrehozása, működtetése, a biztonság növelése
Megfelelő kompetenciájú humán erőforrás biztosítása a projektekhez, és a projektekhez kötődő vállalkozásokhoz
A speciális oktatási programcsomagok kifejlesztése, a modell oktatási intézményekben történő alkalmazása

11. Mintaprojekt víziója
A teljes folyószakaszon, megfelelő távolságban telepített uszályok hálózata biztosítja:
túrázók követését, megállását, felszerelését a következő szakaszra,
szállást, étkezést, az eszközök karbantartását,
túravezetést, mentést, a megállóhelyek közötti kapcsolattartást,
kulturális programokat, tájékoztatást, hagyományok bemutatását, az ökológiai és természetvédelmi tudás átadását.
Az uszályok kiszolgálják a profilba illeszkedő helyi igényeket, biztosítják a hálózat fenntartásához szükséges erőforrásokat
Az állami vízterületen álló uszályok munkahelyek, a kiszolgáló technika vállalkozói, önkormányzati fenntartású

készítette: Parti Zoltán ügyvivő elnök – 2010