Kísérő kisgéphajó HSZ értelmezései

csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő

a) emberi erővel hajtott, felépítménnyel nem rendelkező vízijármű, amelynek testhossza nem haladja meg a kishajóra megállapított mértéket,

b) szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt;

géphajó: minden saját gépi berendezésével hajtott hajó, kivéve azokat a hajókat, amelyeknél a motort csak korlátozott mértékű helyváltoztatásra (kikötőben vagy be- és kirakodó helyen), illetve azok vontatásakor vagy tolásakor a műveletképesség növelésére használják;

kishajó: az a hajó, amelynek hajótesten a kormány és az orrsudár nélkül mért hossza a 20 m-t nem éri el, kivéve a kishajónak nem tekinthető hajók vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására épített vagy felszerelt hajót, továbbá kivéve azt a hajót, amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezték, valamint a kompot és a tolt bárkát;

kísérő kisgéphajó: oktatás, edzés, verseny és vízi rendezvény ideje alatt a vitorlás és evezős csónak vagy vízi sporteszközök, vitorlás kishajó, illetve vízben lévő személyek kísérését, szükség esetén mentést szolgáló, saját gépi berendezéssel hajtott kishajó,

Sportegyesület 14. életévét be nem töltött, úszni tudó és az e Szabályzat rendelkezéseit ismerő sportolója csónakot, illetve gépi hajtás nélküli vízi sporteszközt a sportegyesület edzőjének irányítása és felügyelete, továbbá mentőeszköz használatával és mentőmotoros vagy kísérő kisgéphajó biztosítása mellett vezethet. Az edző felügyelete akkor tekinthető teljesítettnek, ha a) minden sportolóra folyamatos rálátása van, és b) a segítségnyújtáshoz vagy beavatkozáshoz 2 percnél több idő nem szükséges.

mentőmotoros: a hajózási hatóság által rendeltetésszerű mentésre alkalmasnak nyilvánított, a II-11. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő kisgéphajó,

1. Kisgéphajó akkor használható vízből mentésre mentőmotorosként, ha a) befogadóképessége a vezetőn kívül legalább 3 fő, b) biztonsági távolsága legalább 0,4 m, c) oldala vagy annak borítása rugalmas anyagú és lehetővé teszi a vízből mentett személy sérülését kizáró, tetszőleges testhelyzetű beemelését, d) lékesedés esetében is úszóképes, e) viharos vízen is megfelelő stabilitással rendelkezik, kormányképes és hullámálló, f) holtvízi sebessége teljes terhelésnél legalább 30 km/h, g) az ülések rögzített kivitelűek, h) védelemmel ellátott gépi hajtóberendezésének műszaki kialakítása biztosítja a vízből mentendő személy sérülést kizáró megközelítését, i) oldalanként legalább 4-4 db felerősített kapaszkodó füllel rendelkezik, j) rendelkezik a 2. pontban felsorolt kiegészítő felszereléssel. 2. A kisgéphajó alapfelszerelésén kívül az alábbi felszerelést kell a hajón tartani: a) 20 fm hosszú, legalább 12 mm átmérőjű felúszó műanyag kötél, b) 1 db kék színű szokásos erősségű villogó fény, c) 1 db adó-vevő rádiókészülék, d) 1 db kézi vagy beépített reflektor, e) 1 db 0,4×0,4 m méretű zöld színű lobogó, amelyben a középen elhelyezett fehér kereszt szárai 0,3-0,3 m hosszúak és 0,1 m szélesek, f) 1 db szócső, g) 1 db vödör