Hernád

Területi segítőnk: Hernád Medence Térségi Közalapítvány
Honlap: www.hernad-folyo.hu

Bemutatkozás:

Az alapítvány működési területe a Hernád folyó és vele közvetlen kapcsolatban álló tájegységek. Közigazgatási vonatkozásban három kistérséget érint Szikszó város és a Szlovák államhatár közötti területen.

Az alapítványi célok és ezzel összefüggő tevékenységek alapvetően környezetvédelmi szempontok érvényesülését  segítik elő. Egyéb közhasznú tevékenységek – egészséges életmódra nevelés, kulturális örökségvédelem, ismeret  és képességfejlesztés- hatékonyan támogatják az alapítók által preferált környezetvédelmet.