Általános információk

A Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség egy nyitott civil szervezet, melynek célja elsősorban a vízi turizmus és ez által a vízi élet népszerűsítése. Mindenkit sok szeretettel várunk tagjaink sorába, aki egyet ért a céljainkkal és az alapító okiratunkban foglaltakkal. A tagjaink részesülhetnek a Szövetség szolgáltatási kedvezményeivel.

Letölthető tagfelvételi kérelmek ide kattintva érhetők el.

A kitöltött dokumentumot aláírva kérjük postán eljuttatni a Szövetség székhelyére. (2040 Budaörs, Törökugrató út 30) Mindezek mellett kérjük, hogy ha lehetséges, bescannelve e-mailben is küldjétek el az e-mail címünkre.

A tagdíjak utalásakor kérjük, hogy a közleményben tüntessétek fel a belépő tag nevét!

A Szövetség tagjai lehetnek:

1./ A Szövetség rendes tagja bel- , illetve külföldi civil szervezet – egyesület, szövetség, sportegyesület, sportszövetség – ,vagy alapítvány lehet;

A Szövetség rendes tagjának éves tagdíja: 10.000.- Ft/év, addig, ameddig a közgyűlés másként nem rendelkezik.

2./ A Szövetségnek pártoló tagja lehet: bel- , illetve külföldi természetes személy (magánszemély), vagy jogképes személy – egyéni vállalkozó; családi, vagy társult vállalkozás; bel- , illetve külföldi jogi személy – gazdasági társaság (Kft.; Bt.; Rt.); közhasznú társaság; klaszter lehet.

A Szövetség pártoló tagja tetszőleges mértékű adománnyal támogathatja a Szövetséget, amely összegből 5.000.- Ft külön nyilvántartás szerint a pártoló tag éves tagdíjaként kerül elkülönítésre.

Comments are closed.