Magyar Vízitúra Klaszter

EZ A KLASZTER IDEIGLENES WEBOLDALA!

alapítás ideje: 2021.04.05, alapító: DR-VTSZ. Az oldal folyamatos feltöltés alatt áll.


TAGLISTA

a taglista folyamatos feltöltés alatt áll

Alapító Okirat Alapvetései

PREAMBULUM

A MAGYAR VÍZITÚRA KLASZTER (továbbiakban: KLASZTER) nem jogi személyiségű szervezet, alapító szervezete a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség, a célokkal egyetértő szervezetekkel egyetemben. A KLASZTER-be való belépés ingyenes, tagdíj nincs. Az alapítás oka a 2021 február 18-i webkonferencián elhangzottak, a tagság alapja önkéntes jelentkezés után a facebook vszoesz csoport tagsága.

CÉLOK ÉS FELADATOK

– A KLASZTER tagjai illetve a külső környezet által meghatározott közös érdekvédelmi célok elérése,

– Piacvédelem,

– A vízi-turizmus fenntartható fejlődésének elősegítése,

– Szakmai javaslatok készítése a vízi-turizmust érintő témakörökben (turizmusfejlesztés, szabályzatok, törvények),

– Egyéni vállalkozók, mikro és kkv. vállalkozások számára megfelelő és elérhető pályázatok életre hívása, közös etikai kódex kialakítása.

– Megfelelő gazdasági, jogi és oktatási környezet kialakításának elősegítése

– Tudásmegosztás

– Lobbitevékenység

MŰKÖDÉS, (SZMSZ – kidolgozás alatt)

A KLASZTER alapító szervezete a DR-VTSZ. A KLASZTER vezetősége az alapítás évében a DR-VTSZ vezetése, mely 1 fő tagot delegál, egyenértékű szavazattal a KLASZTER működésébe. Tevékenysége társadalmi munkában történik, az etikai normák elfogadásával. A manageri munkára, divíziók vezetésére személyi jelöléseket, felajánlásokat várunk és elfogadunk, a KLASZTER tagságának 2/3 szavazatával választjuk meg.

A KLASZTER különféle divíziókból áll, ezek a vízitúra szolgáltatói szervezetek jellemző tevékenységi körei. A divíziók száma változhat igénytől függően Egy tag több divízióhoz is tartozhat. Mindezeken kívül a KLASZTER létrehozhat különféle szakmai csoportokat, a céljaink elérésének elősegítésére.

A KLASZTER tagjai az internet segítségével, előre egyeztetett felületen tartják egymással a kapcsolatot, ha szükséges, döntéseket közösen, szavazással (50%+1) hoznak, célokra és összejövetelekre bármely tag javaslatot tehet. Ha a külső környezet megkívánja, összehívjuk a tagságot. Javaslattételre mindenkinek lehetősége van, ezeket a központi e-mail címre várjuk. Ha a KLASZTER véleményére, javaslataira külső szereplők számítanak, azt minden tagnak lehetősége lesz megismernie.

A KLASZTER etikai kódexének, normarendszerének és működésének, alapcéljaink (alapvető működés) megváltoztatásához a tagság 2/3-nak beleegyezése szükséges.

KLASZTER TAGJAI

Elsősorban gazdasági és vállalkozói tevékenységet végző gazdasági és civil szervezetek lehetnek, akik valamilyen módon kapcsolódnak a vízitúrázáshoz, vízi-turizmushoz. Minden szervezetet egy tag képviselhet, egy szavazattal rendelkezik, ha arra kerül a sor. A tagok elfogadják, hogy a közös célok érdekében együttműködnek, a KLASZTER munkáját saját erejükhöz mérten segítik, hozzáállásuk konstruktív. Az első belépők után a tagok a későbbiekben legalább 3 tag ajánlásával léphetnek be a KLASZTERBE. A KLASZTERNEK magánszemély tagjai is lehetnek, az Ő szavazatuk jogi személyiséggel rendelkező szervezeteket érintő kérdésekben nem számít. A tagság automatikusan megszűnik, ha a tag a KLASZTER etikai normáit nem tartja be. Belépő nyilatkozat innen tölthető le.

KLASZTER MEGSZŰNÉSE

A KLASZTER megszűnik, ha a tagság 2/3-a a megszűnés mellett szavaz.

A KLASZTER „TELEPHELYE”

A KLASZTER személyes találkozóinak mindenkor helyet ad a Kisbodaki Vízi kultúrház épülete, mely a KLASZTER tagjai által – előzetes egyeztetés után – vízitúrás célokra használható.


ALAPVETŐ ETIKAI NORMASZABÁLYZAT

Az Etikai Kódex normák és szabályok gyűjteménye, melynek legfontosabb célja, hogy a benne rögzített elvek útmutatóul szolgáljanak a KLASZTER Tagjainak együttműködéséhez és az etikus magatartásához. A benne megfogalmazott értékek és hozzáfűződő szabályok a KLASZTER minden tagjára érvényesek. Ezen értékek betartása közös érdekünk, az etikus együttműködés jó példakánt szolgál a külső környezet számára, mely a vízitúrázással, vízi természetjárással kapcsolatos értékeket is megfelelően tükrözi.

Teremtett értékek, adatok és információk

A KLASZTER egyes tagjai által előállított szellemi érték a TAG tulajdona, azt a KLASZTER más tagja nem használhatja sajátjaként, a szerző beleegyezése nélkül. A szellemi termék tulajdonosa a KLASZTER számára átadhatja a szellemi termék jogát. A KLASZTER a továbbiakban ezt forrásmegjelöléssel használhatja. Ugyan ez igaz a tagok egymás közötti viszonyára is.

Kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés

A KLASZTER egymással konkurens tagjai egyéni működésüket az egymás kölcsönös tiszteletben tartásával, a verseny törvényi és íratlan szabályainak maximális betartásával végzik, egymás jó hírnevére ügyelve. A KLASZTER tagjai a közös célok érdekében, az adott helyzethez igazodva együttműködnek egymással, a saját erejük és lehetőségük erejéig.

Névhasználat és külső kommunikáció

Tilos a KLASZTER nevét bármilyen politikai állásfoglalás során használni. A KLASZTER külső kommunikációja minden esetben meg kell feleljen az etikai normarendszerének és tükröznie kell azt. A KLASZTER közös céljai elérésének érdekében történő kommunikáció során használni kell a KLASZTER megjelenési elemeit és nevét.

Konstruktív munka fontossága: a KLASZTER tagjaitól elvárt a konstruktív hozzáállás egy-egy adott témához. Amennyiben a tagnak nincs lehetősége a közös munkába belefolynia, ezt jelezze. A KLASZTER céljai elérésének érdekében kizárólag a konstruktív közös munka vezet eredményre, minden egyéb viselkedés a célok elérését nehezíti. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a fentieket figyelembe véve segítse a KLASZTER munkáját!


Operatív célok

  1. Közös etikai kódex megfogalmazása (szervezői és túrázói normarendszer)
  2. Javaslattétel pályázati rendszer kiépítésére
  3. Javaslattétel a HSZ normalizálására
  4. Javaslattétel a képzési rendszer kialakítására és a már meglévő képesítések harmonizálása
  5. Vállalkozói szakmai környezet kialakítása

Társadalmi felelősségvállalásaink

Egészségügyi dolgozók számára ingyenes programok – június 5-6

A Magyar Vízitúra Klaszter tagjai által felajánlott alkalmak, ahová sok szeretettel várunk minden egészségügyben dolgozót egy hangulatos, békés vagy éppen kalandos vízitúrára az ország teljes területén. Minden program más és más, mindegyiket más szervezi, de minden alkalom ingyenes. Mi így tudunk Nektek köszönetet mondani…

SZIGETKÖZ – ÁSVÁNYRÁRÓ

2021.06.05

Rövid körtúrák a szigetközi-ágrendszerben.

Szarvas, KÖRÖS-HOLTÁG

2021 június 6

Az Eventus KenuKlub sok szeretettel vár 40 fő egészségügyi dolgozót egy kis vízi kirándulásra

Title for This Block

Subtitle for This Block

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.