Közlemény

2012 március 31-én a megalakult a

DUNA-RÉGIÓ VÍZITURISZTIKAI SZERVEZETEK ÉS HÁLÓZATOK SZÖVETSÉGE.

A szövetség elsődleges célja a vízitúrázók összefogása, a víziturizmussal foglalkozók, ebben a turisztikai ágban dolgozók segítése, a víziturizmus fejlesztése és népszerűsítése. Mindezek mellett a Szövetség minden olyan célt támogat, ami bármilyen módon segíti a víziurizmus fejlődését.

A hivatalos nyilatkozatot itt olvashajátok:

A vízitúrázók képviseletére és összefogására megalakult a Duna-régió Víziturisztikai Szervezetek és Hálózatok Szövetsége (rövidített nevén: a DR-VTSZ). Ez fontos lépés a Duna teljes vízgyűjtő területére (ebbe többek között Magyarország telje terülte is beleértendő) kiterjedő fejlesztési folyamatok vonatkozásában, azok összehangolásában a civil területeken, a szükséges munkaformák és hálózati kapcsolatok kialakításában, elterjesztésében, a kiírásra kerülő pályázatokra való felkészülésben.

A DR-VTSZ alapítói személyében a vízisportokat szerető, abban eredményes, a víziturizmusban évek óta sikerrel tevékenykedő szervezők kapcsolódtak össze, alakították ki az alapításhoz szükséges együttműködésüket, bízták meg a Szövetségi vezetőket, az Ügyvivői Testület tagjait: Északot, Délt, Keletet és Nyugatot, illetve az égtájakkal megjelölt feladatokat ellátó ügyvivőket.

Az alapítók olyan szervezetet hoztak létre, amelyben több, összetett cél elérése és a különböző tevékenységi kör összehangoltabb szerepeltetetése is lehetővé válik. Ennek során a víziturizmus területén megvalósul a teljes szövetségi működés és képviselet; a versenyszerű- és túraprogramok kínálata bővül, kialakul a regionális területi és az ágazati szakmai szervezeti hálózat; a projektalapú működés bevezetésével – a megvalósító projektcsoportok élén – megjelenik a szakmai tartalmú és a menedzsment technikát egyaránt alkalmazó duális projektvezetés; a vélemények és irányzatok egyeztetését pedig, – az Ügyvivői Testület – kompetencia-alapú feladatmegosztásban látja el. Lényeges megkülönböztető elem az is, hogy a szövetségünk munka-szervezetében létrehozott projektmenedzsment egység (PM), valamennyi fejlesztési folyamatban érvényt szerez a rögzített, minőségelvű projektirányítási eljárásrendnek. A DR-VTSZ-t az alapítókat is magába foglaló, támogatókból tanácsadó testület: a Magisztrátus is segíti.

A DR-VTSZ céljai közül kiemelésre érdemes az az alapvető célkitűzés, hogy a „vízen járók” közösségét egyedi és sajátos erőforrásnak tekinti, s ebből kiindulva együttműködik minden szervezettel, amelyik a vízisportok területén működik.

A DR-VTSZ honlapjának kommunikációs és dokumentációs eszközként való felfogásával és felhasználásával folyamatosan tájékoztatja tagjait, az érdeklődőket, a partnereket a működésről, ezzel interaktív módon, – szinte „virtuális irodaként” dolgozva – teljes tevékenységét áttekinthetővé teszi. A projekt-tevékenységeket az ötletektől, a tervezésen, a források keresésén és elnyerésén át a megvalósításon keresztül, folyamatukban mutatjuk be.

A következő időben lépésekben, valamennyi szövetségi tagunk és az érdeklődők is nyomon követhetik a DR-VTSZ munkaszervezetének kialakulását, az első munkatervek és forgatókönyvek elkészítését, a régiók megszervezését, a Szövetség működésében kialakított ágazatok létrejöttét, a célok rendszerének összeállítását, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotását, a szövetségi koncepció megfogalmazását, ennek nyomán a szövetségi stratégia kimunkálását, majd az egyes projektek megalapítását. A szervezeti fejlődésről, a dokumentumok megjelenéséről, a szövetségi vezetők döntéseiről megfelelő tájékoztatás és dokumentálás lesz elérhető.

A DR-VTSZ alapítói és az általuk megválasztott ügyvivők megkezdték a DR-VTSZ működésének és képviseletének megszervezését, és várják a „vízen járók” csatlakozását, véleményét.

Vélemény, hozzászólás?