Lábatlanon az új fa bőgős és családi csónak

Új partnerrel és BőgősHajó Ponttal bővült a DUNA-menti VÍZ-CSÖPPEK hálózat

A DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség kulturális missziójának tekinti a tradicionális magyar fahajó gyártás – a hungarikumnak is tekinthető Bőgőshajó gyártás – népszerűsítését és víz-menti BőgősHajó Pontok létesítésével olyan speciális funkciójú közösségi terek kialakítását, amelyek a családi és a közösségi „vízen járás” élményén keresztül képesek erősíteni a víz-menti települések vízi programok iránti nyitottságát, a helyi lakosság részvételi arányának növelését, a családok generációs részvételét.

A DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség által – az Emberi Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkársága támogatásával – adományozott két darab 12 személyes bőgőskenu ünnepélyes átadására 2020 december 11-én került sor a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület Duna-parti vízitelepén.

Az évzáró ünnepséget Sujbert Levente, a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület elnöke nyitotta meg, mondandójában bemutatva Lábatlan vízi életének és az Egyesület működésének összefonódó történetét, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a gyermek-és ifjúsági korosztály és a helyi lakosság természetközeli szabadidősportjának, valamint az Egyesület versenysportja fejlesztésének.

Fekete Péter, kulturális államtitkár rövid köszöntőjében nagy jelentőségűnek tartotta azt a stratégiai törekvést, hogy a DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség DUNA-menti Víz-csöppek hálózatfejlesztési tevékenysége keretében – az iskolai és családi vízi programkínálatot bővítő szándékkal evezést és vízi túrázást biztosító – közösségi tereket hoz létre BőgősHajó Pontok létesítésével, amely hálózatfejlesztés lehetővé teszi Lábatlan község bekapcsolódását is a DUNA-menti települések együttműködésébe.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár köszöntője

Teller Péter, Lábatlan polgármestere abbeli reményének adott hangot, hogy Lábatlan bekerül a térség vízi turisztikai vérkeringésébe, egyúttal ígéretet tett, hogy a Duna túloldalán lévő felvidéki Karva község vízi tradíciójához csatlakozva 2021-ben Lábatlan is részt vesz az augusztusi Karva-Leányfalu kétnapos bőgőskenu túrán.