„Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni és kerékpározni”

Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni és kerékpározni

01_magyar_mindengyermek_200

Alapvetés

„Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni és kerékpározni”

természeti nevelést megalapozó mozgáskultúra programok

– regionális hálózatépítés –

DUNA-régió Víziturisztikai Szövetség

A mozgás létszükséglet – a változás megtapasztalása

A mozgás megszerettetését és életmódba építését gyermekkorban a legjobb elkezdeni. Általánosan elfogadott, hogy a futás és az úszás által sajátíthatóak el azok az alapkészségek, amelyek az ember későbbi mozgáskultúráját, rendszeressé váló mozgásigényét megalapozzák, életerejét újratöltik. Mondhatni, hogy futni mindenki tud, de miért kell megtanulni úszni? Az élet teljességéhez miért kell megismerni a vízi világot is? Mert a vízi világ nélkül felnövő ifjú, életében örök hiánnyal fog küzdeni: nem alakul ki benne a harmóniára, a szépségre való fogékonyság, „haragban lesz” a Természettel, felnőttkori benső békéjét sosem találja meg, könnyebben életformájává válnak a stresszel teli mindennapok.

Regionális mozgáskultúra programok…

A Szövetség tagjainak meggyőződése, hogy a vízi tevékenységek bevonhatók a társadalom önmegújító folyamataiba, a nevelésbe, az egészséges életmód kialakításába és fenntartásába, a társadalmi kohézió erősítésébe, az aktív vízi turizmus lehetőségein keresztül kialakítható a természettudatos szemléletmód.
A Szövetség alaptörekvése, hogy a víztesteket és azok partjait összekapcsolva, horizontális hidat képezzen az aktív lapátos-, vitorlás-, horgász – víziturizmus és az aktív kerékpáros-, bakancsos-, lovas- és falusi – víz menti turizmus szereplői között.

DUNA-régió Víziturisztikai Szövetség (DR-VTSZ) új szemléleti alapon kezdi meg vízi turisztikai hálózatépítő tevékenységét: a DUNA-völgy folyóit – az adott folyó természeti viszonyai alapján – egy, vagy több vízi régiónak tekinti és az egyes vízi régiók között alakít ki társadalmi alapon szerveződő hálózatos együttműködési kapcsolatot.

Magyarországon a Szövetség 29 vízi turisztikai régió kialakítását tervezi, amely régiókban a Szövetség helyben működő tagjai és társult partnerei nyújtanak segítséget helyi vízi turisztikai bázisok kialakításában és szerveznek vízen járó programokat a régióban működő nevelési intézményeknek, a lakosságnak és a civil társadalomnak.

A Szövetség a regionális sajátosságok figyelembe vételével régiónként kidolgozza a„Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni és kerékpározni” programcsomagot, amelynek moduljai beépíthetők lehetnek a helyi nevelési intézmények pedagógiai programjaiba és módszertani segítséget nyújthatnak a mindennapos testnevelés tematikus vízi programjainak kialakításában, elősegítve a vízi jártassági ismeretek, illetve a vízi túrázási alapismeretek elsajátíttatását.

„Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni és kerékpározni” program keretében megvalósításra kerülnek – KenuOviKenuSuli programok; tematikus szabadidősport táborok; nyári napközis táborok; vízi- és kerékpáros természetjáró és természetfigyelő túrák; Erdei iskola programok; iskolai szabadidős programok, családi sportnapok, helyi túrabajnokságok.

Szeretnénk elérni, hogy a „Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni és kerékpározni”programra alapozva a köznevelési intézményekben iskolai Vízi Sport Körök alakulnának, amelyek a későbbiekben Gyermek- és Ifjúsági Víziturisztikai Klub hálózattá szerveződhetnének az adott régióban.

Vélemény, hozzászólás?