Testvérfolyó kapcsolatok – regionális hálózatépítés – Bevezető

Testvérfolyó kapcsolatok – regionális hálózatépítés

Alapvetés

A víz elem maga a varázslat: a létezés megnyilvánításának megszámlálhatatlan formáját hordozza, alkotja, élteti. Mint látható anyag – hullámzik, áramlik, kering. Mint a Természet lelke – megtisztít, megújít, megszentel. A víz az élet bölcsője és megőrző emlékezete.
A folyó és a természeti ember – testvér : a Természettel együtt élő ember rendet teremtve képes saját magát, a Földet, és megtartó közösségét gyógyítani. Ilyenkor a természeti víz, a folyó, mint a világ sokszínűséget újrateremtő élettér – az embert tisztító benső erővé, a közösségeket együttműködő társadalommá ötvöző szakrális erővé válik.

Vízi világok együttműködése…

A DUNA eddig csak folyt: áldást, vagy átkot osztott, szigetet épített, partfalat rombolt, ártéri erdőt éltetett, állatot itatott, szolgált – a természet törvényei szerint. Népeket forrasztott egybe és választott szét, kultúrát teremtett és bomlasztott szét, birodalmak felemelkedését és bukását szemlélte – a társadalom törvényei szerint…

A DUNA folyót Európa újra felfedezte, és szeretné születendő új makro-régiója középpontjába állítani. A makro-régió akkor lehet működőképes, ha benne együttműködésre képes mikro-régiók szerveződnek. A DUNA-völgyben – egyáltalán egy folyó vízgyűjtő területén – a legszervesebb mikro-régiók maguk a vízgyűjtő terület folyói, azok mellékági, mellékfolyói, az ökológiai hasonlóság alapján összekapcsolható vizes élőhelyei.
A DUNA-régió Víziturisztikai Szervezetek és Hálózatok Szövetsége (DR-VTSZ) – a DUNA Stratégia PA3 (a kultúra és turizmus, valamint az emberek egymással való kapcsolatteremtésének előmozdítása) prioritási területének céljaival összhangban – új szemléleti alapon kezdi meg vízi turisztikai hálózatépítő tevékenységét: a DUNA-völgy folyóit – az adott folyó természeti viszonyai alapján – egy, vagy több vízi régiónak tekinti és az egyes vízi régiók között alakít ki társadalmi alapon szerveződő hálózatos együttműködési kapcsolatot.
A társadalmi együttműködés közös társadalmi alapja a testvérfolyó kapcsolaton alapuló identitás, ami természetesen más a folyók forrásánál és más a folyók torkolatánál, de éppen a testvérfolyó identitás által mégis azonos intenzitású társadalmi erőforrás, mert mindenki otthon érezheti magát a saját életterében.

Stratégiai hajtóerővé válhat a DUNA-völgy természeti régióin alapuló testvérfolyó identitás-régiók kialakítása és hálózatba szervezése. Ezen szervező munkát a DR-VTSZ elindította a 2012-es évben.

Vélemény, hozzászólás?