együtt a vízen – a megoldás keresése

Víztesteken lehetséges optimális vízieszköz-használat érdekében: a teljes magyarországi folyó- és állóvizeken lehetséges használati módok, valamint a kialakult és még alakuló szokások egyensúlyba hozása, tekintettel, a víz keretirányelvekkel összhangban megalkotott vízgazdálkodási tervekre és a megismerhető különböző fejlesztési elképzelésekre.
Életmód és munkaeszköz, valamint szabadidős és sportcélú vízi közlekedés természetes meghatározásai.

Alapelvek:

Nem lehet veszélyeztetni mások életét, nem lehet megzavarni mások életvitelét, tevékenységét, pihenését.


Abból a sajátos helyzetből kell kiindulni, hogy a folyó és állóvizek térben összegyűjtik valamennyi vízi tevékenységet és a tevékenységet végzőket és eszközeiket egyaránt.
Egy összefüggő mozgó, vagy álló fizikai közegben/víztesten van csak mód időben is és térben is elhelyezni minden vízi tevékenységet. Tehát, – más területektől eltérően – itt a folyó és az állóvíz vonatkozásában (folyásirány, kikötési lehetőség, hajózóút, stb.) vannak mindenkire egyformán érvényes, figyelembe veendő általánosan érvényes fizikai körülmények, nem húzhatunk fel kerítéseket, és a hullámok is akadálytalanul bejárhatják az útjukat. Ugyanakkor a folyóvizek esetében nem minden esetben határozhatjuk meg a haladás útját, nem léphetjük át a folyóvíz mechanikáját.

Ebből következően csak olyan tevékenységnek, fejlesztéseknek van létjogosultsága, illetve olyan szabályozásnak van értelme, amely nem teremt túlterhelést, akadályoztatást, egyensúlybeli deformitást, vagy éppen nem teszi fizikailag lehetetlenné egy másik tevékenység gyakorlását. Kiemelten pedig: nem pusztítja a természeti környezetet, megfér a gazdasági használati igényekkel, esetleg éppen előírja, megengedi és/vagy korlátozza az egyes tevékenységeket egy-egy adott víztesten belül annak érdekében, hogy ne keletkezzen valamilyen összetevőben túlterhelés az adott víztesten.

Definíciós munka:

A szereplőknek meg kell tudniuk mondani, hogy:
·         mi minősül vízügyi szempontokból elfogadható használatnak minden lehetséges fél részéről általánosan és az egyes víztestekre különösen

·         hogyan lehet ezt minden igénylőnek/szereplőnek, lehet-e egyáltalán együtt biztosítani ugyanazon a „víztesten” vagy nem

·         ha igen, akkor hogyan: a használati típusnak térben és időben meghatározottan

·         ha együtt nem, akkor mégis kinek és hol: térben és időben meghatározottan

Nem az a vita, hogy kizárólagosan, más használókkal szemben ki, mit csinálhat a víztesten, hanem az, hogy ki, hol, mikor és hogyan – amennyiben az fizikailag lehetséges – végezheti azokat egy időben, a másik megzavarása, veszélyeztetése nélkül.
Amennyiben van hely, ahol még a szabályozás és az együttműködés ellenére is aggályos, veszélyes és zavaró lehet a egy-egy tevékenység, azt ott: tiltani is kell, nem lehet a helyiek erőviszonyaira alapozottan a kiharcolt jogokat, az erőviszonyok és a bevethető eszközökre alapozottan helyben hagyni.
Természetesen az etikai normák is léteznek a technikaiak mellett. Ezeket pedig az egyes képviseletre képes szervezeteknek kell meghatározniuk és érvényesíteniük a tagjaik körében. Amennyiben ez nem lehetséges, az ellenszegülőkkel szemben a törvény akár a törvények szigorát is igénybe szükséges venni.

Veszélyeztetni, zavarni mást nem lehet. A fizika törvényeit pedig meg kell ismerni minden lehetséges nézőpontból. Olyan megegyezésekre kell jutni, amelyek összhangba kerülnek valamennyi hatótényezővel, betarthatóak és nem sértenek más jogos érdekeket.

készítette: Parti Zoltán

Vélemény, hozzászólás?