WeKing Egyesület – bemutatkozás

 

kattints a tovább gombra a teljes cikk olvasásához…

A WeKing Egyesület története

A WeKing Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület 2007 áprilisában alakult meg egy baráti társaságból, akik a 2000-es évek elejétôl folyamatosan jelen voltak a Rábán. Az egyesület célja a Rába-menti vízi turizmus fejlesztése, vízi túrák és egyéb rendezvények szervezése. Ezen tevékenységekbe lehetôség szerint minél több ember bevonása, akiknek így lehetôsége nyílik a vízitúrázás élményeinek, a Rába folyó szépségeinek megismerésére, megszeretésére. Mindeközben a résztvevôk törekednek a természet szépségeinek óvására és a vízikörnyezet védelmére.
Az egyesület fenti céljai megvalósítása érdekében:
• folyamatosan vízi túrákat szervez és vezet a Rábán,
• tevékenyen közremûködik a „Mentsük meg a Rábát” mozgalom programjaiban és részt vesz annak rendezvényein
• részt vesz az 1963. óta évente megrendezett augusztus 19-ei hajófelvonuláson, itt propagálja az egyesület tevékenységét
• pályázati eszközök segítségével lehetôségeit kiterjeszti
• saját túranaptárt alakít ki, amely évenként népszerûsíti rendezvényeit, segíti a tagtoborzást
• honlapot mûködtet, amely népszerûsíti az egyesületet, megkönnyíti a szervezési feladatokat, illetve dokumentálja az egyesület tevékenységét
• környezet- és természetvédelmi feladatokban tevékenyen részt vesz, az arra illetékes szervekkel kapcsolatot tart
• kulturális programok, rendezvények szervezésével segítséget kíván nyújtani a szabadidô hasznos eltöltésére.
Egyesületünk 2007 elején alapító tagja volt a Felsô Rába Menti Turisztikai Régiónak.
A kezdeményezést az a szándék hívta életre, hogy 17 Rába menti település össze tudja hangolni turisztikai fejlesztéseit, valamint egységesen tudjanak fellépni a folyót érintô környezet-, és természetvédelmi kérdésekben.
A régió településeihez csatlakoztak az ország különbözô részein mûködô hajós egyesületek, melyek a településekkel közösen minden évben megtartják a már hagyományos Rába Napot, ahol egyeztetnek az aktuális feladatokról.
Az összefogást jól példázza az évek óta rendszeresen megrendezett Rába takarítás, amelyen egyesületünk tevékeny közremûködik. A háromnapos rendezvényen az Alsószölnöktôl Püspökmolnáriig terjedô Rábaszakasz takarítását végezzük el.

A WeKing Egyesület működése

Egyesületünk az évek során folyamatosan bÎvülΠprogramnaptár alapján szervezi életét. Programjainkat a www.weking.hu honlapunkon adjuk közzé.

RábaNap
A május elsô felében tartott háromnapos szemétszedésen a kezdetektôl ott vagyunk. 2010-ben és 2011-ben házigazdaként fogadtuk a többi érkezô csapatot.

Kenus-Íjász Verseny
2008-tól minden évben a Régió Egyesülettel közösen megszervezzük a versenyt, amely egyre nagyobb népszerûségnek örvend.

RábaLapátolás
2011-ben elsô ízben a csákánydoroszlói Kormorám Kenu Egyesülettel közösen szerveztünk egy kajak-kenu versenyt, amely 2012-ben az Országos Magyar Vízitúra Bajnokság harmadik állomása lett.

Körmendi hajófelvonulás
2005-tôl minden évben augusztus 19-én felvonulunk az állami ünnepségek keretein belül rendezett körmendi hajófelvonuláson.

Savaria Karnevál
2008 óta a STK ideje alatt a Gyöngyös-patakon gyerekeket ismertetünk meg a kenuzás élményével. Az eltelt négy év alatt csaknem négyezer gyermek vett részt ezen a programon.

Krumlov Maraton
2008-tól résztveszünk a csehországi Krumlov városában rendezett vízi maratonon. Az elmúlt két évben az elsôszámú csapatunk a RaftX kategória ezüstérmese volt.

Országos Magyar Vízitúra Bajnokság
2011-ben részt vettünk a versenysorozaton és kenu négyes kategóriában aranyérmet szereztünk. 2012-tôl a saját versenyünk is része a versenysorozatnak.

Kereskedelmi túrák
Folyamatosan visszatérô csapatok vannak, akik évek óta minket választanak, hogy a Rábán túrázzanak. Fôiskolás csoportok, munkahelyi kollektívák vagy akár más egyesületek tagjai jönnek minden évben, hogy velünk túrázzanak.

Kontakt: www.weking.hu • hodzsi@weking.hu • +3620/333-5054

 

 

Vélemény, hozzászólás?