A Duna fenntartható fejlesztése az emberi erővel hajtott turisztikai jármódok szempontjából

a javaslatot készítette: Gárdonyi Zsolt (Evezz Velem Egyesület) és Klemencz Henrik (DR-VTSZ)

2021 – társadalmi egyezetetés a Duna hajózhatóságának javításával kapcsolatban a NIF részére.

A Duna-Régió Víziturisztikai (DR-VTSZ) Szövetség közösségének nevében az alábbi kéréssel, illetve szakmai javaslattal fordulunk Önökhöz, a Duna-folyó hazai szakaszának tervezett szabályozásával kapcsolatban:

A Duna-folyó hazánk egyik legjelentősebb vízfelülete, mind gazdasági, mind környezeti, mind turisztikai, mind társadalmi szempontból. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági lehetőségek megfelelő és optimális kihasználása nemzeti érdek, de mindezek mellett nem hanyagolható el egy ilyen érték, mint a Duna, társadalmi összekötő, turisztikai ereje és természeti értéke sem. Egy-egy fejlesztésnek a fenntarthatóság érdekében, a teljes szempontrendszert figyelembe kell vennie.

A Duna hazai szakaszán várható beavatkozás a vízi-turizmus szereplői számára több okból is egyértelműen negatív következményekkel jár.

A túrázás természeti-élvezeti értéke csökken: a túrázók abban a reményben szállnak a vízre, hogy természetes állapotú folyón evezhetnek. A túrázók nem egy folyón szeretnének evezni, hanem egy élő folyón. A munkálatok miatt csökkenni fog a területen a fajgazdagság és egyedszám. Emiatt várhatóan vissza fog esni a vízitúrázók száma, pedig Magyarországon fontos fejlesztés alatt alatt álló terület az olyan szabadidős, rekreációs célú természetjárási forma, mint amilyen a vízitúrázás is.

Új veszélyforrások jelennek meg: a mederbe kerülő új műtárgyak megváltoztatják a víz természetes folyását, kiszámíthatatlanná teszik azt és ezzel veszélyforrást jelenthetnek; nagy ívben kell kerülni őket, ami a hajózási útvonalba kényszerítheti a vízitúrázókat, ez pedig beláthatatlan veszélyeket hordoz magában és veszélyezteti a vízen haladók testi épségét. A megnövekedő hajóforgalom egyértelműen veszélyesebbé (esetenként ellehetetleníti) teszi a közlekedést az emberi erővel hajtott vízi járművek számára. Mindez jelentősen megnehezíti a vízen való csoportos haladást, a természettel ismerkedők, családok, gyermekcsoportok vízen történő testmozgását. Mindezek mellett ellehetetlenítheti a profitorientált szervezők munkáját is.

A kőszórással megerősített partok megfelelő vízreszálló helyek kialakítása nélkül alkalmatlanná vállnak a vízre szállásra és kikötésre, ez beszűkíti túralehetőségeinket.

Javaslataink és kérésünk:

  • A folyórendezés során vegyék figyelembe a vízfolyás akadályozó műtárgyak biztonságos átjárhatóságát. (pl. az ún. sarkantyúkra olyan biztonságos átemelőpontok kialakítása, melyek segítségével elkerülhető az, hogy a műtárgyat megkerülve a hajózóúton kelljen haladni).
  • A biztonságos haladást akadályozó műtárgyakat, illetve a kialakult veszélyes vízmozgásos, hullámveréses szakaszokat szemmel jól látható módon előre jelöljék meg, tábla vagy egyéb eszköz segítségével.
  • Ahol ez természetesen adott, a mellékágakat tegyék átjárhatóvá, így a főmeder mellett, kényelmes szép és biztonságos útvonalon haladhatnak a vízitúrázók, távol a hajózó úttól.
  • A műtárgyak elhelyezésénél vegyék figyelembe a településeken használt kikötési pontokat, ezek biztonságos megközelítését.

A Duna fenntartható szabályozása egy évben több ezer, akár több tízezer vízen-közlekedőre van jó hatással, nem beszélve a Duna mellett élő, több mint egymillió emberről. Legyen a víz út és ne akadály!

Üdvözlettel: Gárdonyi Zsolt, Klemencz Henrik

Kelt: Budapest, 2021. 03. 03.