DUNAJEC, DUNA testvérfolyók – határtalan vízi együttműködés

A DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség felkérésére a szövetség egyik alapítója, a VADKACSA Leányfalui Gyermek Víziflotta Egyesület 8 tagú delegációja Pereházy Pál elnök és Pándi László örökös elnök vezetésével 2015. szeptember második hetében Lengyelországba látogatott, hogy véglegesítse a DUNA-DUNAJEC testvérfolyó együttműködés megalapítását.

A DUNA-DUNAJEC testvérfolyó projekt hosszú távú célja a – a magyarországi Dunakanyar vízi-turisztikai és a lengyelországi Sromowce-Wizne-i vízi-turisztikai testvér régiók megalapítása és a területükön működő – a vízi-turizmus fejlesztésében, művelésében, illetve a gyermek-és ifjúsági cserekapcsolatokban érdekelt – szereplők, oktató-nevelő intézmények, önkormányzatok, társadalmi szervezetek együttműködési hálózatának létrehozása, kapcsolódva a DR-VTSZ által alapított és működtetett „Együtt a vízen” mozgalomhoz.

Az_aláírásra_váró_DUNA-DUNAJEC_testvérfolyó_együttműködési_megállapodás

Aláírás előtt a megállapodás

A magyarországi VADKACSA Egyesület és a Lengyel Tutajozási Iroda (183 éve folyik turisztikai célú tutajoztatás a Dunajec folyón) között szeptember 11-én aláírt együttműködési megállapodás lehetőséget teremt

  • A magyarországi DUNA-Ipoly Nemzeti Park és a lengyelországi PIENINSKI Nemzeti Park turisztikai együttműködési lehetőségeinek feltárása, az együttműködés feltételrendszerének kialakítására;

  • A magyar-lengyel, illetve a V4 kapcsolatok ápolására;

  • A Duna magyarországi szakaszán elindított Víz-Csöppek rekreációs és turisztikai hálózatfejlesztési mozgalom adaptálása – mintaprojekt kezdeményezés megalapozása a lengyelországi Sromowce vízi-turisztikai régió területén;

  • Európai Unió Duna Makroregionális Stratégia keretében a Régiókban megvalósítható fejlesztési lehetőség közös keresése és kiaknázása;

A Lengyel Tutajozási Iroda elnöke, Jan Sienkiewich és a VADKACSA Egyesület örökös elnöke, Pándi László által aláírt együttműködési megállapodás – melyet a Sromowce Régi Tanács is támogatott – első lépéseként 2016 június végén 20 sromowce régióbeli gyermek került meghívásra Leányfalura, ahol a VADKACSA Vízi Centrum vendégei lesznek