Egyensúly a vízen…

Szövetségünk kiemelkedő feladatának tekinti azt, hogy semmilyen irányba ne billenhessen el a „mérleg nyelve”, a politikai, hatalmi, gazdasági érdekek egyik vizes kör érdekeit se erősítsék  meg jobban, mint amennyire az szükséges.

A kézi hajtással hajtott eszközök köre új belépő a hazai „palettán”. Európa „vizes” országaiban számtalan vízitúrás érdekképviseleti szervezet létezik, s noha  közel sem rendelkeznek annyi vízfelülettel, mint hazánk, évtizedes hagyománya van nem csak a túrázásnak, hanem az együttműködésnek és közös gondolkodásnak a vízitúrázás területén.

Hazánkban a vízitúrás társadalom elszigetelt résztvevői mindig is jelen voltak, ám ez a jelenlét sajnos a háttérben maradt. A vízterületeknek mindig is megvoltak a saját túrázói, a szolgáltatói, civil csoportosulásai, ám ezek javarészt elszigetelt jelenségek voltak, országos erőt sajnos nem tudtak (tudtunk) felmutatni, ehhez az összefogáson kívül az akarat is hiányzott. Ez egy több évtizedes – legyünk stílszerűek – zátonyra futás eredménye.

Szövetségünknek átalakulásra és bővülésre van szüksége, újabb tagokra, újabb segítő kezekre van szükség ahhoz, hogy (legalább azokat) képviselhessük, akik ezt szeretnék és

legfőképp magát az ügyet, azaz a VÍZITÚRÁZÁST népszerűsíthessük.

A vízitúrázás önmagában sokkal több, mint egy szabadidős tevékenység. Társadalom építő ereje, kultúrája, történelme van, építő elemei messzebb mutatnak mintsem azt gondolnánk. Mindezek mellett gazdasági, turisztikai fejlesztő hatása van, települések és helyi vállalkozások bevételét, boldogulását biztosíthatja egy-egy jól felépített vízi-turisztikai termék. Erre kell vigyáznunk, ezt kell építenünk, mindenkinek, magunknak és a jövőnek egyaránt…

végezetül egy régebbi írásunk kiegészítésül:

Mindenki ugyan azt a vízfelületet használja, így minden vízi társadalom ugyan azt az elvet kell, hogy vallja:

A víz senkié és a víz mindenkié. Amíg rajta vagyok, betartom a szabályait. És ha a víz szabályait betartom, akkor betartom azt a szabályt is, ami megtűr engem a vízen a többi vízenjáró társam mellett.

A minden szereplő közös tényezője a víz szeretete

A vizet “használók” sajátságos tulajdonságaik (leginkább a jármű, amivel járják a vizet) alapján különböznek egymástól, és – számosságuk miatt – ezek külön “vízi társadalmat” alkotnak. Minden ilyen társadalomnak léteznek sajátosságaik, melyek jellegzetesek, s csak erre a társadalomra jellemzőek. A kajakosok, kenusok, az evezősök, a vízisízők és “fánkot húzók”, KITE-osok, kompon és teher,- személyszállító hajón dolgozók mind-mind külön társadalmat alkotnak. Ha máshol nem is, a vízen egészen biztosan.

Nyilván minden egyes társadalom képviselője más és más okból van a vízen, és más és más felelősség nyomja a vállát. Egyesek hétvégi szórakozás miatt járják a vizet, másoknak ez munka, hivatás életcél… Az edzők motorcsónakkal kísérik a tanítványaikat, a család, amely kajakozni, kenuzni, evezni vagy éppen vízisízni tanítja a gyermekét.

Az különbség közöttük technikai jellegű. Gyors és lassú, nagy és apró, törékeny hajóval járják a vizet, egymásra lehetnek veszélyesek is akár.

csatlakozzatok.

írta: K.H.