Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetem, a Dargay Lajos Művészeti Alapítvány és a DR-VTSZ között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KREATÍV ENERGIÁK, HUMÁN ERŐ-MŰVEK A DUNA RÉGIÓBAN”

Aláírás dátuma: 2020.04.12, Szekszárd

Az együttműködés célja A felek azon közös felismerésből eredően, hogy a Dunát a kulturális javak jelenlegi és jövőbeli cseréje szempontjából természetes kapocsnak tekintik, az alábbi közös célokat és tevékenységi kereteket határozzák meg:

  • kulturális, oktatási és tudományos jellegű együttműködést folytatnak a magyar területen folyó Duna szakaszának, az azt övező települések, közösségi szerveződések természeti-társadalmi értékeinek tudatos megismerése, megismertetése és közkinccsé tétele érdekében,
  • a fenntarthatóság alapú társadalmi-kultúrgazdasági és ökológiai alapelvek nyomán új tudatosság kibontakoztatása érdekében közösen tevékenykednek,
  • a fentiek erősítése és jövő irányú projekciója érdekében a közösségi irányultságú komplex művészeti törekvések eszközeit alkalmazzák.

Felek elkötelezettek abban, hogy együttműködésük révén a hazai vidékben gazdag és színes közösségi környezetet, a pozitív komfort érzést elősegítő és vizuális látvány-sorozatokat nemzetközi (technikai, turisztikai, művészeti) relációban ismertté tevő objektumok, emblematikus alkotások jöjjenek létre.