Kerekasztal beszélgetés Belgrádban – DunaStratégia

„A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA
A DUNA STRATÉGIA SZEMSZÖGÉBŐL” C. KEREKASZTAL
RÖVID BESZÁMOLÓ A MUNKÁRÓL

A hagyományos „A természeti erőforrások fenntartható használata“ c. Kerekasztal konferencia ez évi munkája igen sikeresnek vallható. A Konferencia 2014. május 10-12 folyt le. Sikeressége a jelentős projektötletek, projektjavaslatok promoválásában, valamint projekt együttműködési kapcsolatok megteremtésében tükröződik.

A munka menete:
• Május 10.-én a Konferencia magyarországi résztvevői megbeszélést folytattak a
szervezőkkel pontosítva elvárásaikat ezen összejöveteltől: hogy megismerkedjenek a
szerbiai projektjavasatokkal, hogy ismertessék saját projekt javaslataikat, és hogy
partnereket találjanak az együttes pályázatok benyújtásához az EU alapoknál
projektjavasataik megvalósítása céljából.
• Május 11.-én a Kerekasztal konferencia 24 résztvevője, 10 kutatási eredménnyel,
projektjavaslattal és projektötlettel ismerkedett meg. A résztvevők az előadások témáiban
eszmecserét folytattak, valamint együttműködéseket beszéltek meg.
• Május 12.-én a a Konferencia magyarországi résztvevőit Miodrag Popović, Belgrád
Turisztikai Szervezetének igazgatója fogadta. Ez alkalommal a magyarországi vendégek
turizmus fejlődését célzó, vagy azt érintő projektjavaslatairól volt szó.

Résztvevők és tevékenységek:


A bemutatott projektötletek promóciója szempontjából fontos volt a SACEN International
elnökének, Dragan Gligorijević részvétele a konferencia munkájában, aki üdvözlő beszédében
megígérte a jó ötletek támogatását, úgy a szervezet nevében melynek élén áll, mint a jelentős
döntésthozó személyek a projektjavaslatokról való értesítésével.
Ugyanez vonatkozik a Belgrád Turisztikai Szervezet igazgatójánál, Miodrag Popović-nál tett látogatásra, mely alkalommal megtárgyaltuk azokban a projektekben való együttműködést melyek jelentősen hozzájárulhatnak a Dunai turizmus fejlődéséhez, mint a „3B” projektjavaslat, valamint azok, melyek a vízen és a partokon folytatott rekreatív sportokat javasolják.
Ljubiša Mihajlović, a Szerbiai Belvízi Utak „PlovPut“ c. igazgatóságának vezetője megígérte, hogy segít további szerbiai projektpartnerek megkeresésében.
A Köztársasági Területfejlesztési Tervező Iroda osztályvezetői Nevena Đurđević és Bojana Đokić, értesíteni fogják e projektjavaslatokról az Iroda igazgatóját és kollégáikat, akik érdekelve vannak, de más elfoglaltságuk miatt ezúttal nem tudtak részt venni a konferencia munkájában.
A Magyar Köztársaság első beosztott tanácsosa, Varga-Haszonits Zoltán pedig üdvözlő
beszédében megígérte, hogy a konferencián bemutatott, határonátívelő és regionális
együttműködést igénylő projektötleteket és projektjavaslatokat ismertetni fogja a magyarországi döntéshozókkal.
A bemutatott projektek további promociójára danube-cooperation.com honlapon, a Danubius folyóiratban és a „DEF”NTF lapjain az Internet hálózatokon fog történni.
Kutatásaik eredményét, inovaciós tevékenységeiket és projektjeiket előadták (az előadások sorrendjében):
Ljubiša Mihajlović, okl.építészmérnök, „PlovPut“ Folyami Hajóutak Igazgatóságának vezetője:
Aktuális infrastruktura projektek a Dunán és a Száva folyón címmel;
Zoran Gavrilović, okl,erdészmérnök: A vízfolyás és medencéje természeti erőforrásainak kiegyensúlyozott felhasználásának alapja címmel;
Götz Sándor, okl.víziközlekedési mérnök (Budapest) két projektjavaslatot mutatott be:
1. A „3B” Projekt: Bratislava  Budapest  Beograd közötti rendszeres folyami közlekedés állandósítása;
2. Fenntartható környezetvédelem biztosítása: Alga-technológiával előállított LNG bio-energiával való intermodális ellátás;
Miroslava Mitić, okl. Területfejlesztő (Belgrád): Ózonréteg – az utolsó védelmi vonal címmel;

Pándi László (DR-VTSZ) és Pereházy Pál (Leányfalu): A folyó és a folyópart – A vízturizmus feltételei. Projekt bemutatás és projektjavaslatok címmel;
Svetlana Karanović, okl.területfejlesztési mérnök és Jovan Karanović, okl.vill.mérnök: Duna-parti sétányok, mint a megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés promótőrei címmel;
Mirjana Uzelac Filipendin, okl.területfejlesztési mérnök, Atelje „Krstonošić“ (Újvidék): A Duna-Tisza-Duna csatorna tisztítása és a szenny újrahasznosítása új technológiákkal címmel;
Mato Zubac (Újvidék), A Szerb Feltalálók és Tudósok Akadémiájának tagja bemutatta
víztisztítási találmányát;
Rade Milutinović, okl.építészmérnök (Újvidék), A Szerb Feltalálók és Tudósok Akadémiájának
tagja bemutatta árvízvédelmi szabadalmát: Univerzális konstruktív „L” elemek – mobil
árvízvévelmi felszerelés címmel.
Az előadásokat követően, a szünetkeben és a konferencia befejezte után kérdédek, feleltek, vita és tanácskozás folyt, melyekben a fent említett személyek mellett résztvett a többi jelenlevő is. Egy adott projekt együttműködési megállapodást is indítottak, szerb oldalról a Testnevelési és Sportegyetem két tanára, Dr. Igor Radosevic és Dr. Milka Djukic, magyar oldalról Pándi László és Perehazy Pál.

A másik projektegyüttműködés, melyet Götz Sándor kezdeményezett az elkövetkező hetekben fog konkretizálódni.

„Duna – az Együttműködés Folyója” Nemzetközi Tudományos Fórum aktívan figyelemmel fogja kísérni a Kerekasztalon bemutatott projektekben való együttműködéssel kapcsolatos további megbeszéléseket, és a 25. hagyományos őszi konferenciáján idén szeptemberben, helyet ad a projektvezetőknek, hogy bemutassák addig elért eredményeiket és további szükségüket projektötleteik megvalósításához.

A Beszámolót, szervezői és a konferencia levezető szerepében elnyert információi alapján készítette el Dr. Stojić Karanović Edit, tudományos tanácsos, a „Duna – az Együttműködés Folyója” Nemzetközi Tudományos Fórum elnökasszonya.

 

Vélemény, hozzászólás?