Önkormányzati választás és turisztikai VÍZiók

A 2014 október 12-i önkormányzati választást és annak eredményeit nagyon sok szempontból meg lehet közelíteni – lehet tekinteni politikai szemüvegen keresztül, lehet vizsgálni országos, regionális, vagy helyi vonatkozásait, de nem elhanyagolhatóak azok a speciális megközelítések sem, elsődlegesen az emberi élettér fejlesztési lehetőségének szempontjait veszik figyelembe.

A DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség alapmissziójának tekinti minden víz menti település önkormányzatának figyelmét felhívni vízparti közösségi terek kialakítására, fejlesztésére és a helyi lakosság számára nyújtott vízi-turisztikai szolgáltatások kínálatának bővítésére. A DR-VTSZ elmúlt két évben meghirdetett mozgalmai – a „Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni, kerékpározni” mozgalom; a „Mentsük meg a használaton kívüli gátőrházakat” mozgalom; az „Együtt a vízen” mozgalom – a vízi kultúra népszerűsítését és társadalmi beágyazódásának erősítését szolgálják.

A hétvégi önkormányzati választások eredményei azért is örömteliek számunkra, mert egyrészt a több, mint 700 víz menti településen közül nőtt azon települések aránya, amelyek választási programjuk szerint településfejlesztési célnak tekintik a hozzájuk tartozó vízfelületek turisztikai hasznosítását, másrészt egyre több víz menti település tervez regionális hálózatos együttműködést, harmadrészt a mostani választások eredményeképp jelentősen nőtt a „vízpárti” önkormányzati képviselők száma.

Az önkormányzati választási eredmények mindamellett lehetővé tehetik, hogy a Szigetközben, a Dunakanyarban, és a Duna főváros alatti szakaszán is megtöbbszöröződjenek a vízi turisztikai programok, rendezvények, illetve a családi túraprogramok.

A DR-VTSZ elnöksége ezúton is tisztelettel köszönti azon tagjait, akik önkormányzati képviselőként segítik településük vízi világának teljesebbé tételét.

Vélemény, hozzászólás?