Szentendrei-Duna – javaslat a HSZ változtatásra

A DR-VTSZ javaslata a Szentendrei-Dunára, a kézi hajtású és motoros együttélés kérdéseinek megoldására:

megjegyzés: a Szentendrei-Dunára kialakított megoldásokat a helyi sajátosságok figyelembevétele mellett adaptálni lehet más víztestek helyi szabályozásába

Fokozottan védett sáv

Helye: Önkormányzatok által kijelölt vízreszálló helyektől számított 1-1 fkm (fel és le) 40m-es sávja. Emellett elhaladva a motorosok alapjáraton közlekednek úgy, hogy a sáv előtt időben visszaveszik a sebességet, a legminimálisabb hullám és zajkeltés érdekében.

Elérendő cél: Ebben a sávban biztonságban érezhesse magát mindenki, aki nem versenyző, vagy nincsen túravezetője, edzője, evezős múltja stb. Tipikusan az egy-két órára hajót bérlők területe.

Biztonsági sáv

Helye: A vízterület teljes hosszán a parttól számított X méter (legalább 80-100 m), ahol MINDENKI SAJÁT FELEŐSSÉGÉRE a HSZ-t betartva evez. Edzők a versenyzőikkel, túrázók, stb.

Elérendő cél: E mellett a sáv mellett a motorosok úgy közlekednek, hogy a saját technikai adottságaikhoz, felkészültségükhöz mérten a lehető legkisebb hullámot keltsék.  (Ezt adott esetben a sávon kívül haladva akár gyorsítással is elérhetik.)

A rendőrség itt a kijelölésre került sáv átlépését büntetheti.

0 – 4 fkm. közötti fokozottan védett sáv

A kézi hajtású eszközökkel végzett edzések jellemzően itt zajlanak.

Helye: A kialakult gyakorlat alapján, a településekkel történő egyeztetések alapján kerül kijelölésre.

Elérendő cél: A versenysport-felkészítés biztosítása, a minőségi szakmai munka feltételeinek kialakítása, védelme, a biztonságos körülmények biztosítása az edzésterhelés közben.

Vízi zebra” kijelölése

Javasolt folyóvízi átkelőhelyek kijelölése. Egy „vízi zebra”, ami olyan belátható vízterületen van, ahol a kézi hajtásúak biztonságosan át tudnak evezni a folyó másik oldalára. Ezeken a pontokon lehetne szabályosan elhagyni a Biztonsági sávot és átkelni a folyón.

Helye: A folyó azon pontjain, ahol gyakori az átkelés az egyik partról a másikra (kanyarulatok rendszeres átvágása, szigetek alsó és felső végei, kikötőkhöz, településekhez való átkelés-kikötés, gátak, sarkantyúk, zátonyok, erős vízfolyások megkerülésekor).

Elérendő cél: A biztonság növelése, a kialakult vízi közlekedési szokások rögzítése, a keresztirányú haladással járóan a sebességcsökkenésből adódó vészhelyzet elkerülése, stb.

 

Motorosok gyors haladásának, szabadidős tevékenységeinek biztosítása

A motorosok a Fokozottan védett sáv kivételével mindenhol szabadon közlekedhessenek, sportolhassanak a HSZ szerint.

Kiegészítő javaslataink:

·          A motorcsónak által keltett hullámokban felboruló kézi hajtású eszközökben lévők figyelemmel kísérése, szükség esetén mentése

·         Együttműködés a kézi hajtású vízi sporteszközökben evezőknek foglalkozást tartó, az edzést, túrát kísérő motoros meghajtású hajókban dolgozó, hivatásos jogosítvánnyal rendelkező edzőkkel, a vízen történő kommunikáció kimunkálása

·          Szükségesnek tartjuk egy közös etikai kódex kialakítását, terjesztését azért, hogy a vízi társadalmak egymásra odafigyelve, békében éljenek a folyókon

·          Közös tartalmú projektek, szolgáltatások, oktatási tananyagok kidolgozása, közös rendezvények szervezése és lebonyolítása

·         Új típusú, motoros és kézi meghajtású hajótípusok tervezése, kivitelezése és rendszerbe állítása

Budapest, 2012.05.07.

Duna-Régió Vízitúra Szövetség

Vélemény, hozzászólás?