Vízi együttműködés Ópusztaszerrel

Szövetségünk együttműködési megállapodást írt alá az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-vel, az alábbi célok megvalósításának érdekében:

Az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (továbbiakban: ÓNTE) és a DUNA-Régió Víziturisztikai Szövetség (továbbiakban: DR-VTSZ) együttes szándékukat fejezik ki abban, hogy a következő célok közös megvalósítására együttműködési megállapodást (továbbiakban: Együttműködés) kötnek, a kölcsönös előnyök figyelembe vételével. Közösen vagy egymást támogatva lépnek fel az alábbi célok megvalósítása érdekében:

  • Együttműködés a közösen kialakított magyarországi, romániai, valamint szerbiai VÍZ-CSÖPPEK turisztikai mikro-régiók összehangolt turisztikai fejlesztésében;
  • Közös turisztikai termékek fejlesztése, a VÍZ-CSÖPPEK mikro-turisztikai régiók és összekapcsolt hálózatuk egységes turisztikai kínálatához illeszkedve;
  • A kölcsönösen fejlesztett turisztikai régiókhoz kapcsolódó kulturális értékek és tradíciók ápolása és ismeretterjesztés;
  • A helyi és a regionális turizmust népszerűsítő kiadványok együttes megjelentetése, a VÍZ-CSÖPPEK turisztikai mikro-régiók médiumokon keresztül történő rendszeres bemutatása;
  • A magyar és a romániai, valamint szerbiai mikro-régiókhoz és a régiók hálózatához kapcsolódó természeti, szellemi és épített kulturális örökség védelme és fenntartható hasznosítása;
  • A turisztikai jármódok együttműködésének hálózatos fejlesztése, a magyar-román, valamint a magyar-szerb kapcsolatok ápolása;
  • Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégia keretében a magyar és a román, valamint a szerb aktív turisztikai régiók felzárkóztatását is elősegítő, a régióban megvalósítható fejlesztési lehetőségek közös keresése és kiaknázása, projektek generálása és megvalósítása;
  • Együttműködésben történő pályázati részvétel, konzorciális részvétel, partnerkapcsolati együttműködés az EUSDR témakörökben megvalósítható tématerületeken, programcsomagokban;
  • Együttműködés a lakossági és partnerkapcsolati információszolgáltatás és programszolgáltatás biztosítása érdekében létrehozásra kerülő adatbázis tartalomfejlesztésében, működtetésében;
  • A vízi kultúrát népszerűsítő BŐGŐSHAJÓ PONT együttes működetése az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark területén.