Dunai hajózhatóság javítása – Nyílt Szakmai Nap

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. „A Dunai hajózhatóság javítása” címmel Nyílt Szakmai Napot tartott 2019. november 5-én, Budapesten, az UTIBER kft. székházában.

A Dunai hajózhatóság javítása projekt a magyar kormányzat 2018 és 2021 között megvalósítani tervezett kiemelt közlekedésfejlesztési projektje, amely konzorciumi együttműködésben, az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításával és koordinálásával valósul meg, a tervezésben részt vevő szakmai partnerek – UTIBER kft.; VIZITERV Consult Kft,; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyegyetem és a környezeti hatástanulmányok elkészítésben részt vevő szakmai partnerek – VIKÖTI Mérnöki Iroda; Bioaqua Pro Kft. együttműködésében.

A projekt megvalósításának félidejében megrendezett Környezetvédelmi Szakmai Nap kettős célt szolgált – egyrészt szakmai prezentációk bemutatásán keresztül a résztvevők az eredmények tükrében képet kaphattak a megvalósítás gyakorlati folyamatának részleteiről, nehézségeiről, másrészt konzultációs beszélgetések keretében lehetőség nyílt arra, hogy a fejlesztők és megvalósítók megismerhessék a projektben érintett településeken élők szempontjait, javaslatait, a beavatkozási területek beavatkozást követő várható élőhelyváltozásait.

A DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség képviseletében Pándi László, elnök bemutatta a 7 éve működő szövetség szakmai céljait, illetve a projekthez kapcsolódóan a DUNA folyó magyarországi szakán elindított VÍZCSÖPPEK elnevezésű közösségépítést és társadalmi együttműködést célzó hálózatépítő mozgalmát, melynek keretében a szövetség Duna-menti tájegységenként, régiónként saját Duna-identitást erősítő VÍZCSÖPPEK Társulásokat alapít, együttműködési formát teremtve 40-60 kilométeres folyószakaszok szomszédos és szemközti települései számára, a vízhez kötődő kulturális- , turisztikai- , szabadidősport- , rekreációs tématerületeken.

A projekt alapvetően a Duna hajózó út fejlesztésével foglalkozik, nem része a mellékágak és mellékág rendszerek rehabilitációja, de a fejlesztők szívesen fogadják az érintett települések javaslatait az adott településhez tartozó partszakaszok, szigetek, zátonyok, élőhelyek saját elképzelés szerinti kialakítására, hogy beépíthessék azokat a kapcsolódó beavatkozások megvalósításába.