Minden(ki) a vízből született…

Minden(ki) a vízből született…

Az emberi élet mikrovilágok gyöngysora. E világok belső arányai döntik el, hogy ki mennyire él teljes életet. Megtapasztalható, hogy a vízi ember élete teljesebb. A vízi ember lét nem holmi tanult okosság, hanem természetszeretettel átitatott élettapasztalat. Életem eddigi 60 évének alappillére a vízi világ és a gyermek világ szolgálata.

Pándi László

Gyermekvilág

Az ember elszakadt a létalapjául szolgáló Természettől! Újra kell tanulnia az együttélést, az együttműködést, az új, természettudatos gondolkodást és cselekvést.

Az élethosszig tartó tanulást már gyermekkorban kell elkezdeni…

Működésünkkel is szeretnénk elérni, hogy egyre több általános iskolás korú gyermek számára megadasson az a lehetőség, hogy a Természet működésének csodáit természeti környezetben, az élménypedagógia komplex módszereinek segítségével, valódi természetbe ágyazott programok keretében ismerhesse meg.

Hiába a nagy szavak, ha nincsenek apró, szinte láthatatlan tettek. Beszélhetünk globális klímaváltozásról, határok nélküli környezetszennyezésről, ha nem tanítjuk meg gyermekeinket arra, hogy az utcán, vagy az erdőben ne szemeteljenek. PARADIGMAváltás kell, mondják a tudósok, miközben a politikát gúzsba kötik nagyhatalmi érdekek.

A magára maradt ember elbizonytalanodik, de nem adja fel, hanem magába szívva a Természet végtelen életerejét – újratöltődik, figyel és TANUL…

Vízi világ

Mit jelent a Víz az embernek? Életet, energiát, újrateremtő erőt. Mégis a felnövekvő generációk kevéssé ismerik, ezáltal egyre kevéssé szeretik a folyót, a tavat, a vizek világát. A víztől való – napjainkra szinte genetikailag kódolt – félelmet a szülői „féltés” már gyermekkorban elkezdi csöpögtetni. A vízi világ nélkül felnövő ifjú, életében örök hiánnyal fog küzdeni: nem alakul ki benne a harmóniára, a szépségre való fogékonyság, „haragban lesz” a Természettel, felnőttkori benső békéjét sosem találja meg, könnyebben életformájává válnak a stresszel teli mindennapok.

Jézus „ne féljetek” eszméje gyermekkorban alapozható meg. Mert miért is kellene félni a Természettől, amely legnemesebb tanítómesterünk? Miért is kellene félnünk a víztől, az élet újrateremtő közegétől?

A 30 évvel ezelőtt alapított VADKACSA Leányfalui Gyermek Víziflotta Egyesület elnökeként, építettük, működtettük, fejlesztettük a Szentendrei Duna-ág vízi ékszerdobozát, a VADKACSA Nomád Vízi Centrumot, amely minden időben pihenő- és táborozóhelyként szolgálta ki a vízi-, a kerékpáros és a bakancsos turizmus aktuális igényeit. A Magyarország folyóin szervezett vízi túra programok által több gyermek- és ifjúsági generáció életébe sikerült „becsempészni” a vízen járás semmivel nem hasonlítható életérzését, a mindennapos mozgás örömét.

A VADKACSA Egyesület 30 éves tapasztalata hívta életre a „Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni és kerékpározni” mozgalmat, amellyel a gyermek- és ifjúsági korosztály számára az egészséget, a természettudatosságot, az életörömöt közvetítő közeget szeretnénk teremteni.

Az EU Makro-regionális Stratégia 2009-ben indított előkészületei és a 2011 első félévében történt uniós jóváhagyása alapján jelentősen bővült a vízi turisztika mozgástere és lehetőségtartománya. A Duna-Régió Vízi Turisztikai Szervezetek és Hálózatok Szövetsége (DR-VTSZ) 2012 első negyedévében éppen azért alapíttatott, hogy – az EU kívánalmai szerint – létrejöjjön egy olyan, nem kormányzati – nemzetközi hatókörű – civil szervezet (NGO – non government organization), amely képes „érdek mentesen” csak a DUNA folyót képviselni és vízi turisztikai hálózat fejlesztési tevékenysége által az EU Duna Stratégia lehető legszélesebb társadalmi bázisát kohéziós teremtőerővé ötvözni, egyben a „DUNAI GYÖNGYSOR” magyar turisztikai zászlóshajó projekt vízi turisztikai szakfeladatait ellátni.

Lehetséges lenne, hogy mikrovilágaim gyöngysorában a (folyó)víz nem csak az emberi testre jellemző 70 % arányban, hanem a 100% teljességében van jelen? Hiszek abban, hogy minden emberben lakozik egy tiszta és nemes gyermeki lélek, aki az életet igazgyönggyé akarja formálni és a Világot minden embertársa örömére szebbé szeretné varázsolni.

Vízbaráti üdvözlettel: Pándi László