Ötletbörze vízitúra ügyben

Kedves Érdeklődők, Tagok, Túrázók!

Az alábbi témakörökben szeretnénk ötleteket, elképzeléseket, véleményeket kapni, azért, hogy ezeket képviselve megpróbáljunk eredményeket elérni azoknál a felettes döntéshozó szerveknél, melyekkel sikerül kapcsolatot felvennünk és eléjük tárni a témakörökben felmerült gondolatokat.

– A Hajózási Szabályzat kézi hajtású-baráttá tétele.

– A vízitúrázás állami támogatásának szélesebb körbe való szétosztása.

– A Vízitúra-szolgáltatók (szállásadók, túraszervezők) hatékony támogatása (esetleges új pályázatok, fejlesztési irányvonalak, stb.)

– Az evezősök nagyobb részvételi lehetősége a vízitúrázásban.

Kérünk Benneteket, hogy e-mailben (office@dr-vtsz.hu), itt vagy a facebookon hozzászólás formában osszátok meg velünk a véleményeteket, elképzeléseteket és támogassátok munkánkat.

Köszönjük és jó munkát kívánunk!

 

Egyensúly a vízen…

Szövetségünk kiemelkedő feladatának tekinti azt, hogy semmilyen irányba ne billenhessen el a “mérleg nyelve”, a politikai, hatalmi, gazdasági érdekek egyik vizes kör érdekeit se erősítsék  meg jobban, mint amennyire az szükséges.

A kézi hajtással hajtott eszközök köre új belépő a hazai “palettán”. Európa “vizes” országaiban számtalan vízitúrás érdekképviseleti szervezet létezik, s noha  közel sem rendelkeznek annyi vízfelülettel, mint hazánk, évtizedes hagyománya van nem csak a túrázásnak, hanem az együttműködésnek és közös gondolkodásnak a vízitúrázás területén.

Hazánkban a vízitúrás társadalom elszigetelt résztvevői mindig is jelen voltak, ám ez a jelenlét sajnos a háttérben maradt. A vízterületeknek mindig is megvoltak a saját túrázói, a szolgáltatói, civil csoportosulásai, ám ezek javarészt elszigetelt jelenségek voltak, országos erőt sajnos nem tudtak (tudtunk) felmutatni, ehhez az összefogáson kívül az akarat is hiányzott. Ez egy több évtizedes – legyünk stílszerűek – zátonyra futás eredménye.

Szövetségünknek átalakulásra és bővülésre van szüksége, újabb tagokra, újabb segítő kezekre van szükség ahhoz, hogy (legalább azokat) képviselhessük, akik ezt szeretnék és

legfőképp magát az ügyet, azaz a VÍZITÚRÁZÁST népszerűsíthessük.

A vízitúrázás önmagában sokkal több, mint egy szabadidős tevékenység. Társadalom építő ereje, kultúrája, történelme van, építő elemei messzebb mutatnak mintsem azt gondolnánk. Mindezek mellett gazdasági, turisztikai fejlesztő hatása van, települések és helyi vállalkozások bevételét, boldogulását biztosíthatja egy-egy jól felépített vízi-turisztikai termék. Erre kell vigyáznunk, ezt kell építenünk, mindenkinek, magunknak és a jövőnek egyaránt…

végezetül egy régebbi írásunk kiegészítésül:

Mindenki ugyan azt a vízfelületet használja, így minden vízi társadalom ugyan azt az elvet kell, hogy vallja:

A víz senkié és a víz mindenkié. Amíg rajta vagyok, betartom a szabályait. És ha a víz szabályait betartom, akkor betartom azt a szabályt is, ami megtűr engem a vízen a többi vízenjáró társam mellett.

A minden szereplő közös tényezője a víz szeretete

A vizet “használók” sajátságos tulajdonságaik (leginkább a jármű, amivel járják a vizet) alapján különböznek egymástól, és – számosságuk miatt – ezek külön “vízi társadalmat” alkotnak. Minden ilyen társadalomnak léteznek sajátosságaik, melyek jellegzetesek, s csak erre a társadalomra jellemzőek. A kajakosok, kenusok, az evezősök, a vízisízők és “fánkot húzók”, KITE-osok, kompon és teher,- személyszállító hajón dolgozók mind-mind külön társadalmat alkotnak. Ha máshol nem is, a vízen egészen biztosan.

Nyilván minden egyes társadalom képviselője más és más okból van a vízen, és más és más felelősség nyomja a vállát. Egyesek hétvégi szórakozás miatt járják a vizet, másoknak ez munka, hivatás életcél… Az edzők motorcsónakkal kísérik a tanítványaikat, a család, amely kajakozni, kenuzni, evezni vagy éppen vízisízni tanítja a gyermekét.

Az különbség közöttük technikai jellegű. Gyors és lassú, nagy és apró, törékeny hajóval járják a vizet, egymásra lehetnek veszélyesek is akár.

csatlakozzatok.

írta: K.H.

 

Vízitúrázás Napja ’17

Kedves Tagjaink! Kedves Vízitúrás Barátaink!

Idén is megrendezzük a Magyar Vízitúrázás Napját – a mai napig az egyetlen – vízitúrázást népszerűsítő, minden társadalmi réteg számára elérhető programsorozatot.


Az eseménysorozat 4 éves, a 4 év alatt közel száz vízparti településen volt valamilyen ingyenes, helyi szervezésű és megvalósítású vízitúrás esemény, vízparti piknik vagy csónakház/egyesület nyílt nap. Minden Vízitúrázás Napi eseménynek HÁROM FONTOS CÉLJA VAN:
– a vízitúrázás és a vízi kultúra népszerűsítése
– fontos, hogy bárki kipróbálhassa a túrázást, ezért ingyenesek vagy önköltségesek a programok
– a saját vízterület, egyesület, klub népszerűsítése, tagtoborzás, természetjárói vagy sportolói utánpótlás képzés

Nagy tisztelettel kérünk Benneteket, hogy támogassátok azzal az eseménysorozatot, hogy a fentieknek megfelelő programot szerveztek a saját vízterületeteken, ennek részleteit és utólagosan néhány fényképet megosztotok velünk és ez által a hazai vízitúrás közösséggel. Fontos, hogy nyilvánosságra kerüljenek ezek az események!

Időpont: 2017 június 29 (Nemzetközi Duna Nap) és 2017 július 25. (Szent Kristóf Nap) között a Nektek megfelelő időpontban.
Egyéb teendők: küldjétek el nekünk az esemény pontos leírását, időpontját helyszínét és az egyéb feltételeket.
Az eseménysorozat honlapja: http://viziturazasnapja.dr-vtsz.hu/

Vízi vándortábor pályázat – 2017

A vízi vándortáborok helyszínein (4 útvonalon) összesen akár 200 túra kerülhet lebonyolításra, azaz útvonalanként 50 túra indulhat, 6 napos turnusokban, képzett vezetők, biztonságos túrafelszerelések és előre kiépített sátortáborok segítségével.

Pályázati kiírás:
Erdőkben túrázni, vizeken evezni minden gyerek álma. Országot megismertetni, kalandokra lehetőséget adni minden felnőtt célja. 2017-ben elindul gyerekeknek, fiataloknak egy Magyarország megismerését célzó program.
Vándortábor 2017

A pályázat célja:
A sport, a természetjárás, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és természettudatos életmód támogatása hasznos és megtérülő társadalmi befektetés. Segíti az emberek fizikai és lelki jólétét, egészséges küzdőszellemre és a természeti értékek tiszteletére, megóvására nevel, miközben erősíti a közösségi és nemzeti összetartozást. Magyarország Kormánya kiemelten támogatja a diákok vándortáboroztatását, ezért társadalmi szervezetekkel összefogva, túraútvonalak kiépítésével segíti hozzá a gyermekeket és fiatalokat a vízitúrázáshoz.

A szabadidősport és a vízitúrázás népszerűsítése, az egészségre való nevelés kiemelt fontosságú célja a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek, amely kapcsolódott egy átfogó országos kormányzati programhoz, amelynek egyik részeként támogatott vízivándortáborok indulnak 2017-ben.

Az MKKSZ céljául tűzte ki a hazai vizeken történő túrázás diákok számára történő népszerűsítését, és a hazai vízterületek megismertetését, felfedezését, a gyerekek és fiatalok, családjaik, hozzátartozóik számára. Jelen pályázat a 1837/2016 (XII. 23.), a vízi szabadidősportokról szóló Kormányhatározat alapján kerül kiírásra.

A vízi vándortáborok helyszínein (4 útvonalon) összesen akár 200 túra kerülhet lebonyolításra, azaz útvonalanként 50 túra indulhat, 6 napos turnusokban, képzett vezetők, biztonságos túrafelszerelések és előre kiépített sátortáborok segítségével.

tovább a pályázat hivatalos honlapjára: www.vizivandor.hu

18 Szlovák és Magyar település együttműködése – Hídverő Víz-Csöppek alakult

Hídverők a dunai vízi kultúra életben tartásáért.

„Több mint negyven éves lemaradást kell behoznunk, hiszen a Duna szigorúan őrzött határfolyó volt, amelyen nem lehetett csak úgy csónakázni. Az a pezsgő vízi élet, ami a Duna osztrák vagy magyarországi szakaszára jellemző, nálunk szinte teljesen hiányzik. Az együttműködés célja, hogy ezen változtassunk.”


Február 21.-én Dunamocson ünnepélyes keretek közt együttműködési szerződést írt alá a Hídverő Társulás és a Duna-régió Vízi-turisztikai Szövetség, ezzel megalakult a „Hídverő víz-csöppek” turisztikai hálózat és határon átnyúló együttműködés.

A megállapodást a két szervezet elnöke – Duna-régió Vízi-turisztikai Szövetség részéről Pándi László ügyvivő elnök, a Hídverő Társulás részéről Duka Gábor, Karva község polgármestere –, valamint a Hídverő Társulás további 17 településének polgármesterei látták el kézjegyükkel.

Az együttműködés célja a Duna szlovákiai és magyarországi közös szakaszán a vízi és szárazföldi turizmus elősegítése, a vízi kultúra életben tartása, fejlesztése, népszerűsítése, a hálózat által érintett települések fejlődése, az ott élő polgárok életminőségének javítása. Emellett a régióban és annak vonzáskörzetében lévő iskolák tanulóinak és tanárainak lehetőséget szeretnének teremteni arra, hogy megismerhessék környezetüket, az élővilágot, illetve az ebben a környezetben elérhető sportokat (elsősorban vízi sportok, kerékpározás, lovaglás, futás) és mindezeket az iskolai tanórák keretén belül lehetőleg a lakhelyük közvetlen környezetében minél magasabb szinten űzzék, űzhessék.

Pándi László a Duna-régió Vízi-turisztikai Szövetségről beszélve elmondta, a szövetség Magyarországon elsőként a vízi turizmus újra definiálásával szeretne megalapítani egy vízen járó civil közösségi, hálózatépítési mozgalmat. Ez átöleli az országot és összekapcsolódik a szomszédos országokkal, magában foglalja a vízi társadalmak minden szereplőjét: kenu és kajak szabadidősport, evezés, motoros és vitorlás hajókkal való túrázás, horgászat és minden olyan szabadidős tevékenység, amely valamilyen formájában a vízhez vagy a vízparthoz köthető. A szövetség horizontális híd szerepét szeretné betölteni a vízi világok szereplői, a folyó és partja között.

Duka Gábor, a Hídverő Társulás elnöke kiemelte, hogy az egész régió számára kulcsfontosságú a vízi és kerékpáros turizmus újraélesztése. „Több mint negyven éves lemaradást kell behoznunk, hiszen a Duna szigorúan őrzött határfolyó volt, amelyen nem lehetett csak úgy csónakázni. Az a pezsgő vízi élet, ami a Duna osztrák vagy magyarországi szakaszára jellemző, nálunk szinte teljesen hiányzik. Az együttműködés célja, hogy ezen változtassunk.”

Kerékpáros és vízi kulturális hálózat kialakítása HU-SK projekt keretében

A Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség 2017-ben együttműködő partnerként támogatja és segíti a Dunakanyar szlovákiai és magyarországi szakaszán kialakítandó kerékpáros és vízi kulturális út hálózatot.

A út hálózat építési keretében a meglévő szolgáltatásokat alapul véve, valamint új szolgáltatásokat kiépítve tematikus turisztikai hálózat formájában mutatjuk be a helyi kulturális hagyományokat, a Duna által nyújtott kimagasló természeti értékeket- A projekt eredményeképp innovatívan, környezetbarát turisztikai attrakciók segítségével mutatjuk be.

Jó gyakorlatként és példaként szolgál előttünk az osztrák Wachau régió, melyben a kimagasló kulturális és turisztikai értékek alapján változatos széles rétegek számára elérhető és vonzó kulturális és turisztikai hálózat került kialakításra.

A kialakítandó hálózattal kapcsolatos legfontosabb elvárások – projekt célok:

 • meglévő kulturális értékek és bemutató terek (múzeumok, tájházak, várak) hálózatba szervezése, interaktív elemekkel történő bővítése ~ 10 db
 • határon átnyúló hagyományőrző hálózat kialakítása
 • hagyományok kultúrtörténeti sajátosságok azonosítása
 • hagyományőrző szervezetek hálózatosítása
 • rendezvények szervezése helyiek és látogatók megszólítására, élmények adására
 • 230 km hosszú változatosan igénybe vehető hálózat kialakítása
 • új szolgáltatások kialakítása
 • 10 db kerékpáros információs, szolgáltatói és kölcsönző pont kialakítása
 • 10 db csónakos információs, szolgáltatói és kölcsönző pont kialakítása
 • a látogatók számára vonzó turisztikai szolgáltatások kialakítása ~ 20 db szolgáltató bevonása
 • modern minőségbiztosítás és hálózatmenedzsment rendszer bevezetése
 • üzleti marketing és nyilvánosság szolgáltatok

Jótékonysági vízitúrák – terveink 2017-re – Együtt a Vízen újratöltve

Kedves Vízitúrázók!
Kedves Barátaink!

Két éve már, hogy elindítottuk hazánk egyetlen országos méretű jótékonysági vízitúrás programsorozatát, azEgyütt a Vízen mozgalmat és a szorosan ide tartozó Magyar Vízitúrázás Napját. Különlegesen érdekes, nehéz de jól járható útja ez a vízitúrázás népszerűsítésének, hiszen nem csak népszerűsítés zajlik egy-egy ilyen rendezvényen, hanem kapcsolatokat építünk emberek és közösségek között, felszínre hozzuk egy-egy régió vízi kultúráját és természetesen élményeket adományozunk, mindezt sportolás közben természetesen. A programokat számtalan szervezet támogatja. Sokat köszönhetünk különböző minisztériumoknak, állami szervezeteknek és azoknak a civil szervezeteknek, akik nem pénzzel, hanem munkával és felajánlott túrákkal segítik a programokat.

2017 – az idei terveink

A munka idén sem áll meg. Terveink szerint májustól szeptemberig több tucat ingyenes vízi és vízparti programot szervezünk, ahol helyi civil szervezetek közreműködésével, a szövetségünk 18 személyes bőgős hajóinak segítségével szeretnénk az eddig megkezdett munkánkat folytatni és minél több mindenkinek megmutatni a vízitúrázás szépségeit.

Felhívás

Ha szívesen segítenél szervezőként, van felajánlásra váró felszerelésed, túrád. vízparti programod vagy ismersz olyan csoportot, közösséget, aki szívesen venne részt egy ilyen ingyenes programon de nincs rá lehetősége, pénze, keress minket az office@dr-vtsz.hu e-mail címen vagy a 06 30 338-3684-es telefonszámon. Szeretnénk összeállítani az éves programot és látni előre a lehetőségeinket, ezért kérünk Benneteket, hogy segítsétek munkánkat és segítsetek minél több víz szerető embert megismerni a vízitúrázás szépségeit!

Megalakult a Paks-Kalocsa DUNA-régió VÍZ-CSÖPPEK Társulás turisztikai Hálózat és Együttműködés

A VÍZ-CSÖPPEK mozgalom elérte a Duna Paks-Kalocsa térségét…

A Duna folyó magyarországi 480 folyamkilométer hosszú szakaszának alsó harmadában – az 1560 fkm. és 1505 fkm. között – elhelyezkedő 15 település polgármesterei 2016. szeptember 17-én a Duna-folyó idegenforgalmi célú és egyébirányú fejlesztése érdekében – a tizenöt település Képviselő Testülete által előzetesen jóváhagyott – együttműködési megállapodást írtak alá.

Alapcélként a régió minden irányú turisztikai és vízi-turisztikai fejlesztését tűzték ki, egyúttal vízi szakmai együttműködő partnernek felkérték a DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetséget.

A Kalocsán 2016. szeptember 16-17-én megrendezett Paprika Fesztivál kiváló alkalmat teremtettek arra, hogy a vízi-turisztikai régió képviseletében a tizenöt település polgármestere – Solt (Kalmár Pál), Bölcske (Kiss József), Harta (Dollenstein László), Dunapataj (Dusnoki Csaba), Ordas (Szabó Zsolt), Géderlak (Katona György), Paks (Süli János), Dunszentbenedek (Vargyas Mihály), Uszód (Bedi Gyula), Foktő (Bakai Károly), Kalocsa (dr. Bálint József), Gerjen (Romhányi Károly), Bátya (Zsebics Ilona), Fajsz (Berta Zsolt) és Fadd (Fülöp János), valamint a DUNA-régió Víziturisztikai Szövetség képviseletében jelen Pándi László ügyvivő elnök aláírásukkal szentesítsék a Paks-Kalocsa DUNA-régió VÍZ-CSÖPPEK Turisztikai Hálózat és Együttműködés Társulás megalapítását.

az_alairok

Az aláírók

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

I. Együtt|A|Vízen okosan – Vízitúra kísérők, szervezők továbbképzése

Moduláris jelleggel, vízitúrával foglalkozóknak, sokat túrázóknak, kísérőknek ÖNKÖLTSÉGES továbbképzés-sorozatot indítunk. A képzés modulokból áll, egy-két napos események, “tantermi előadások” és terepgyakorlatok során tanulhattok tapasztalt szakemberektől hasznos és profi fogásokat.

1. időpont: 2016 aug. 27-28., Kisbodak.(Szigetköz)

Program, Témák:
27. szombat: a JÓL KENUZÁS mestersége. Előadó: Parti Zoltán kenus edző, volt válogatott versenyző. Figyelem: ez a tananyag hasznos annak is, aki azt gondolja, hogy sokat kenuzik 🙂 TEREPMUNKA, evezős cuccot és lapátot (ha fontos a saját) hozzatok, kenut adunk.

Este közös főzés, szakmai beszélgetés.

28. vasárnap: rohammentősök, gyermekmentősök előadása balesetekről, allergiás rohamokról, törések ellátásáról, újraélesztésről és minden olyan egészségügyi vészhelyzetről, melyet el kellhet hárítani a vízen vagy vízparton.

Találkozó: szombat, 10 óra, Kisbodak, Esthajnalcsillag Kemping
Szállást, aki szeretne, itt tud foglalni faházban vagy sátorban (www.szigetkoz-vizitura.hu)

Költségek: a szálláson kívül a közös kaja illetve az előadók útiköltsége – ezt a helyszínen szétdobjuk, attól függően hányan vagyunk.

Jelentkezés: office@dr-vtsz.hu Minimum 8 maximum 20 fő fér be a csoportba.
Határidő: aug. 23.

FIGYELEM: ez NEM tanfolyam, főleg nem túravezetői tanfolyam. Egy tanusítványt szövetségünk kiállít, ám az nem jogosít fel egy részt vevőt sem arra, hogy a HSZ szerint vízitúrát vezessen.

Cél: a tudás megosztása, illetve egy hasznos tananyag kialakítása a jövőre nézve,